Cílem akce určené pro širokou veřejnost bylo po dobu jedné hodiny sčítat ptačí druhy, které se slétly pro připravenou potravu na krmítku. Data pak každý účastník zašle České společnosti ornitologické. Čas odeslat výsledky sčítání je do 17. ledna.

Díky velkému množství dat získají ornitologové údaje o ptácích, kteří na území České republiky zimují.

Podle předběžných výsledků zveřejněných na webu ptacihodinka.birdlife.cz se letos na Litoměřicku zapojilo do sčítání 188 lidí. Mezi nejčastěji pozorovaný druh patřila sýkora koňadra. Dále pak vrabec domácí a vrabec polní.