V rámci mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy ptačí chřipkou, musí chovatelé na příslušném obecním úřadě nahlásit chov veškeré drůbeže i jiného ptactva. Následně bude provedený soupis všech zvířat, který obce předají na Státní veterinární správu.

Veterináři vymezili ochranné pásmo kvůli výskytu ptačí chřipky v Libotenicích. Platí zde mimořádná opatření.Veterináři vymezili ochranné pásmo kvůli výskytu ptačí chřipky v Libotenicích. Platí zde mimořádná opatření.Zdroj: Mapy.czChovatelé musí veškerou chovanou drůbež i ptactvo umístit do uzavřených prostor a zamezit vniku volně žijících ptáků. Nutné je také zajistit desinfekci u vchodů a zamezit případné kontaminaci krmiva i vody trusem volně žijícími ptáky.

Drůbežárna v Libotenicích na Litoměřicku má již několik let slepice ve volném chovu, ale také v klecích. Archivní foto z roku 2020
Laboratoř potvrdila ptačí chřipku ve velkochovu slepic v Libotenicích

Veterináři dále nařizují sledovat zdravotní stav chovaných zvířat a každý větší úhyn hlásit na Krajskou veterinární správu pro Ústecký kraj. V ochranném pásmu se dále nesmí přepravovat drůbež ani jiné ptactvo a pořádat jejich výstavy. Opatření mají trvat 21 dní.