Možností jak získat podporu pro podnikání je v současné době celá řada, ale mnozí začínající podnikatelé na venkově se bojí administrativních úkonů nebo závazné pětileté udržitelnosti projektu. Pomocnou ruku jim můžou podat Místním akční skupiny (MAS), společnosti občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji venkova a zemědělství a pro svůj region aktivně získávají finanční podporu z EU a národních programů. Jejich hlavním cílem je zlepšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Například MAS Podřipsko se sídlem v Roudnici nad Labem má k dispozici více než 81 milionů korun na podporu schválených a do roku 2023 realizovaných projektů. První projekty na dotace vyhlášené v letošních výzvách jsou už ve finálové fázi schvalování. Největší zájem žadatelů o dotace prostřednictvím MAS Podřipsko byl o podporu podnikání v zemědělství. „Podáno bylo 14 projektových žádostí z působností v devíti místech našeho regionu, a to v celkové hodnotě 13 milionů korun, přičemž alokace činila 10 milionů korun. Do závěrečné fáze prošlo 12 projektů, tři na zpracování zemědělské produkce. Dva projekty jsme museli hned na začátku odmítnout,“ říká vedoucí úřadu MAS Podřipsko Jan Broft.

Výzva na podporu podnikatelů v zemědělství patřila mezi ty úspěšnější. „Díky ní si budeme moci pořídit automatickou váhu a automobil na rozvoz produktů,“ uvedla Renata Křížová z rodinné farmy v Rohatcích. Nový modernější mlékonat si díky dotacím chce koupit Vítězslav Škoda z Vražkova. MAS Podřipsko bude začátkem příštího roku opakovat výzvu na podporu začínajících podnikatelů ze všech oborů, má k tomu připraveny tři miliony korun. „Měly by to být menší projekty bez výběrového řízení na dodavatele nejspíš na vybavení provozoven,“ dodává Jan Broft.

Šanci získat podporu má prostřednictvím jiných výzev projekt vybudování nové mateřské školy v Židovicích nebo nového pavilonu při ZŠ Školní ve Štětí. K úspěšným výzvám se řadí i podpora příměstských táborů, které v Roudnici nad Labem pořádá už několik let Centrum D8, poslední roky výhradně o letních prázdninách. Loni se v osmi turnusech střídalo kolem sta dětí ve věku od šesti do 10 let. Protože během turnusu Cemtrum pořádá i finančně nákladnější výlety, hledalo sponzory, aby rozpočet rodičů nebyl tak velký.

„Letos jsme uvítali možnost zažádat o podporu na příští příměstské tábory prostřednictvím MAS Podřipsko. Myslíme si, že díky dotacím může vzniknout mezi organizátory táborů větší konkurence, proto uvažujeme, že umožníme účast na táborech i předškolním dětem. Žadatelům o dotace z výzev, které zastřešuje MAS Podřipsko, bych chtěla z vlastní zkušenosti doporučit, aby se nebáli administrativy, jež je na začátku podání dost nepříjemná. My už jsme nějaké zkušenosti měli a mohu říci, že tato konkrétní byla jednodušší,“ vysvětlila jednatelka Centra D8 Iveta Fidlerová.

MAS Podřipsko má v současné době 49 členů z 30 obcí a pracuje na strategii komunitně vedeného místního rozvoje do roku 2020. Obdobné cíle mají i další dvě MAS působící na území litoměřického okresu – SERVISO sídlící v Třebívlicích a České středohoří se sídlem v Ploskovicích.