„Vznikla čtyři nová nástupiště v blízkosti Penny marketu. Tři určená pro meziměstskou dopravu a jedno pro MHD," informoval stavební technik odboru územního rozvoje městského úřadu Ladislav Pošík. Přístup k nim je nyní možný pouze při využití perónu vlakového nádraží nebo z ulice Marie Pomocné. V ní také spoje končí a cestující vystupují.

„Se změnami se mohou seznámit na informační tabuli u vlakového nádraží," upozornil Petr Kurc, pracovník Technických služeb města Litoměřice.
Revitalizace autobusového nádraží se tak dostala do druhé fáze. Úvodní zahrnovala kromě stavby nových nástupišť i přeložku kabelů veřejného osvětlení a kabelů ČD Telematika,  výstavbu přechodu pro chodce v ulici Ostrovní a stavbu první poloviny přechodu pro chodce mezi vlakovým nádražím a ulicí Ostrovní, včetně dělicího ostrůvku.

Dále dojde k dokončení přechodu pro chodce, rozebrání stávajícího zastřešení starého autobusového nádraží a stavbě objektu veřejných toalet.

Nové autobusové nádraží, k němuž povede nová komunikace, bude zprovozněno až ve třetí fázi, zhruba uprostřed letních prázdnin. V této části začnou i práce na stavbě nového parkoviště.  Nyní je v celé lokalitě omezeno parkování. Zhruba pět parkovacích míst před hlavní budovou Českých drah dočasně využívají pouze vozidla taxislužby.

Poslední, čtvrtá fáze, kdy již bude v plném provozu nové autobusové nádraží, zahrnuje stavbu parkoviště pro zhruba osm desítek osobních automobilů a chodníků podél parkoviště u Penny marketu, včetně dobudování potřebné infrastruktury.  Provoz autobusů bude veden po nové komunikaci do ulice Marie Pomocné. Počítá se i se sadovými úpravami.

Nový informační systém autobusového nádraží bude instalován souběžně s probíhajícími pracemi. Zahájeny byly v únoru a dokončení celého díla je naplánováno na září.

Eva Břeňová