Kolem Severky v Litoměřicích jezdila auta jako každý den. Sem tam někdo zavítal do potravin. Na plácku mezi poloprázdným obchodním komplexem a kruhovým objezdem ale 12. června nebylo mrtvo jako obvykle. Děcka kreslila křídou na rozpraskaný asfalt a rodiče a další lidé posedávali na bedýnkách. Poslouchali čtení místního básníka, smáli se u divadla, užívali si kapelu.

Mural art je moderní umělecký směr zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru. Na rozdíl od děl street artu či graffiti, která z hlediska zákona někdy vznikají nelegálně, muralartová díla jsou většinou objednána majitelem stěny kvůli její výzdobě. Používají se moderní technologie a materiály, nad sprejováním převažuje ruční nanášení barev štětci a válečky.
Zdroj: Wikipedia.org

Akce Ve středu na středu ale nebyla jen o setkání a umění. Svolali ji lidé, kteří tento kout u sídliště Střed chtějí zkulturnit i něčím jiným než knížkami a hudbou. Zásadní je pro ně protihluková zeď, posprejovaná kdysi graffiťáky. „Chtěli bychom na té zdi vytvořit mural s kameny z Českého středohoří,“ popisuje za partu několika nadšenců z Litoměřic Pavla Schwarzbecková.

Opukou z Bílých strání a čedičem z Radobýlu chtějí do přetechnizovaného města „propašovat“ okolní krajinu.

Dílo ale nemá být jen okrášlením. Má vyzývat kolemjdoucí k zamyšlení nad sebou samými i nad světem, ve kterém žijeme. „S pomocí kamenů chceme na zdi vytvořit sled otázek, týkajících se trvale udržitelného rozvoje. Chceme se ptát chodců i řidičů, jestli jsou dobří lidé, jak daleko chodí pro vodu, jestli se rádi dívají na hvězdy, jestli jim voní stromy a podobně,“ dodává Pavla. Otázky mají být na obou stranách zdi. Kromě toho nadšenci usilují zkulturnit i zanedbanou autobusovou zastávku.

Peníze na realizaci by mohl záměr získat jako projekt Severka pro život. Pokud ho podpoří lidé v nedávno vyhlášené anketě k participativnímu rozpočtu.

Protihluková zeď a přilehlé veřejné prostory patří městu. A jak připomíná zastupitel Filip Hrbek (ODS), je to jedna z lokalit vytipovaných k proměně. „Vzhledem k tomu, že je to částečně nevyužitý prostor a zároveň vstup do města, tak by se mu měla věnovat pozornost,“ myslí si Hrbek. K transformaci prostoru vznikla už řada studií městského architekta, ale i studentů. Proměnu můžou provázet komplikace vzhledem k tomu, že tudy prochází silnice II. třídy, která patří kraji. A také je tu řada inženýrských sítí.

Kdy k proměně dojde, je i proto ve hvězdách. „Je to o prioritách, které si nastaví vedení města,“ podotýká Hrbek.

Skoro jisté ale je, že v řádu několika let právě zeď, na které chtějí nadšenci mural, padne. Městský architekt chce území provzdušnit. „Nepočítá se dlouhodobě s tím, že by tam ta zeď zůstala,“ potvrzuje Michal Kříž, který má na odboru územního rozvoje na starosti územní plánování. Podotýká ale, že úpravy a zkulturnění místa, které tu nadšenci plánují, jsou vítané. Dočasnost díla si uvědomují i oni sami.

Co chtějí: Severka pro život
Cílem projektu je zlepšení kvality veřejného prostoru v okolí Severky pomocí revitalizace protihlukové stěny, prostřednictvím muralu a umění ve veřejném prostoru, autobusové zastávky i jejího přilehlého okolí. V rámci takzvaného muralu a umění ve veřejném prostoru budou použity zejména přírodní náměty z blízkého okolí Českého středohoří, například Radobýl, Bílá stráň. Projekt má lidem nabídnout zklidnění nejen od hlučné komunikace, ale i přetechnizované doby a poskytnout jim motivaci k aktivnějšímu, zdravějšímu životu, skrze propojením urbanismu s uměním a přírodou. Projektem se podpoří kompaktní a harmonický celkový dojem z této lokality.

Mohlo by vás zajímat: Inflagranti a Pepa Vojtek podpořili vystoupením litoměřický hospic

Benefiční koncert pro litoměřický hospic sv. Štěpána | Video: Marek Zenkl