Veřejnou zakázku vyhrálo sdružení společností Purum a AQUATEST s nabídkovou cenou 1,8 milionu korun.

„Dnes ráno jsme odeslali výzvu k součinnosti na podpisu smlouvy se sdružením společností, které vyhrálo výběrové řízení. K podpisu by mělo dojít 12. dubna v 9 hodin," sdělil starosta města Milan Dian.

Sanace havarijního stavu – Zabezpečení a odstranění rizikových odpadů (látek a chemikálií) v areálu bývalé olejny v Lovosicích – má být podle podmínek veřejné soutěže dokončená do čtyř měsíců od podpisu smlouvy

mluvčí Lovosic Ivana Kocánková