Parametry pro využití tohoto pozemku lovosická radnice nastavila za zády obyvatel města. Krajští úředníci proto nyní posuzují, zda tím vznikla větší újma lidem, kteří v místě žijí a se záměrem nesouhlasí, nebo firmě Volvo Group Czech Republic, která chce v lokalitě stavět.

„K Územnímu plánu Lovosice vedeme přezkumné řízení. Účelem jednání je zjistit, jakou konkrétní újmu dotčené subjekty pociťují nebo by mohly pociťovat na svých právech, pokud by ta předmětná část územního plánu byla zrušena, nebo ponechána v platnosti," řekla vedoucí oddělení územního plánování krajského úřadu Jolana Novotná.

Celý spor se týká plochy v sevření Siřejovické ulice a silnice I/15, v územním plánu vymezené jako smíšená městská. Původně byla určená z 50 % pro bydlení. Po námitce Volva Lovosice tento podíl bez projednání s lidmi snížily na 20 % a plochu současně rozšířily o sousední plochu označovanou jako Z52 původně určenou pro veřejnou zeleň.

Přestože v současné době běží k záměru výstavby truck centra územní řízení, krajští úředníci se o plánech Volva s lidmi příliš bavit nechtěli.

Bavit se o Volvu? Ne

„Cílem jednání není posuzovat záměr Volva, ale indexy ploch zanesené v územním plánu. Ten je koncepčním dokumentem, který upravuje vztahy v určitém území," vysvětloval příchozím Jiří Köhr z krajského úřadu s tím, že změna, kterou Lovosice bez projednání schválily, je v podstatě marginální.

Podle členů občanského sdružení Nové Klapý, kteří proti výstavbě brojí, byla úprava územního plánu ale provedena účelově právě proto, aby umožnila realizaci záměru společnosti Volvo. Kritikou na její účet obyvatelé města nešetřili. S vyřčenými námitkami je však úředníci odkazovali právě na územní řízení, v jehož procesu je budou moci uplatnit.

Bez zeleně i domů

„My cítíme újmu hlavně v tom, že v obytném prostoru Nové Klapý bude povýšena průmyslová zóna a tím pádem upozaděna plocha určená pro bydlení. Tato čtvrť je průmyslovou činností už značně zasažena. Pozemek je přitom jedním z mála v Lovosicích, který nespadá do záplavové oblasti a sousedí s vilovou čtvrtí. Tak by město také mělo k lokalitě přistupovat a vytvořit v ní podmínky pro bydlení, to znamená ochrannou zeleň, odhlučňovací stěny a podobně," vysvětlil postoj občanského sdružení Nové Klapý, které územní plán Lovosic napadlo, Milan Rygl.

Odpůrci kamionového centra na jednání také vyjádřili obavy ze zhoršení životních podmínek v oblasti, ze zvýšení hluku, dopravní zátěže, emisí i úbytku zeleně, ale také možného poklesu cen vlastních nemovitostí.

Z firmy nevystoupili

„Procesně chybně přijatou podstatnou změnou územního plánu se cítíme být poškozeni. Důvodně jsme očekávali, že v okolí našich domů bude přibývat převážně bytová zástavba. Přijatá podoba územního plánu ale umožňuje převážné využití sousedního území pro průmyslové účely," formulovalo sdružení své námitky.

Jednání byli přítomni i zástupci firmy Volvo, ti však možnost veřejně promluvit nevyužili. Na písemné odpovědi redakce Deníku čeká.

K územnímu plánu Lovosic se lidé mohou vyjádřit ještě do sedmi dnů po jednání. „Pak máme lhůtu na posouzení. Nemůžu říct dopředu, jak dlouho nám prověřování bude trvat, ale rozhodnutí se budeme snažit vydat co nejdříve," uzavřela Jolana Novotná.

Ke kauze „Volvo"K záměru Volva vybudovat v Novém Klapý servisní centrum pro kamiony pokračuje i územní řízení. Územní rozhodnutí firma od lovosického stavebního úřadu už jednou získala, krajský úřad ho ovšem zrušil. Bylo plné chyb.