V sobotu 27. února budou na náměstí dočasně vymezena místa, na kterých bude následující den probíhat údržba. „Žádáme proto řidiče, aby respektovali značení a preferovali parkovací místa dále od stromů tak, aby v případě pádu nedošlo k poškození jejich vozidla,“ upozornil mluvčí města Jan Vancl s tím, že na náměstí bylo k ošetření určeno celkem 71 stromů.

Arboristické práce zahrnou například stabilizaci korun, jejich zmlazovací řezy, úpravy podchozích výšek nebo zajištění bezpečnosti odstraněním defektů a suchých částí. „Současně však bylo ke kácení označeno sedm odumírajících, významně poškozených jedinců, u kterých nešlo předpokládat zlepšení zdravotního stavu,“ doplnil Vancl.

Odborná firma odstraňuje nestabilní a dožívající dřeviny také na roudnickém městském hřbitově.„V obou lokalitách se nacházejí staré a nemocné stromy, které nemají dlouhodobou perspektivu a často již spíše ohrožují své okolí. Na celou akci samozřejmě máme vyhotovený dendrologický posudek, abychom měli jasnou představu o stavu dotčených dřevin,“ vysvětlil místostarosta Roudnice Jiří Řezníček. První etapa kácení a prořezů má být hotová do konce března. Další úpravy pak budou pokračovat na podzim.