Díky projektu se v uplynulém roce podařilo rozvíjet otevřenou komunikaci nad rozvojem města mezi radnicí a občany.

Příkladem toho je veřejné fórum „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně" a diskuze na téma „Budoucnost městského pivovaru v Litoměřicích".

Náměty vzešlé z diskuze a připomínky občanů zaslané v elektronické podobě oddělení projektů a strategií budou projektanty posouzeny, variantně zapracovány do studie řešení využití pivovaru a následně opět projednány s veřejností 6. května od 17.00 hodin v konferenčních prostorách hradu.

„Nedílnou součástí projektu je také příprava nové Strategie marketingu a cestovního ruchu nebo Personální strategie úřadu," upozornila Dana Svobodová, vedoucí Oddělení projektů a strategií Městského úřadu v Litoměřicích.

Žadatele o grant z rozpočtu města potěší zejména vytvoření jednotného grantového systému města, který by měl usnadnit orientaci v grantech spravovaných odbory městského úřadu a jejich pravidlech, zjednodušit administraci a zvýšit transparentnost při posuzování žádostí o grant.

V rámci projektu vzniká také řada metodik, které jsou návodem jak efektivně a v souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje města město řídit.

„Příkladem jsou metodiky ke strategickému řízení, strategickému týmu, Akčnímu plánu nebo metodika k organizaci projektových dnů, která má být pro úředníky manuálem jak projednávat významné investiční akce s veřejností a jak tato „projednání" připravovat," dodala vedoucí oddělení projektů Dana Svobodová.

Eva Břeňová