Na této významné akci nechyběl ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil ani hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Mezi čestnými hosty byli také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, starosta Krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl, ředitelka Územního odboru Litoměřice Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje Helena Pšeničková, starosta Terezína René Tomášek či ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Slavnostního aktu se zúčastnili také další představitelé veřejného a společenského života a pozvaní rodinní příslušníci. 

Představitelé kraje si prohlédli jednotlivé stanové vesničky.
Barevný region oživil Městské sady v Ústí nad Labem

„Práce profesionálních hasičů si velmi vážím. Denně nasazují vlastní životy při ochraně zdraví, životů a majetku druhých lidí. Přeji proto všem požárníkům, aby se vždy ze služby vrátili ve zdraví domů,“ uvedl v krátké zdravici hejtman Jan Schiller. 

Slavnostní složení služebního slibu je vyjádřením morálního závazku příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávat svědomitě službu při ochraně zájmů státu a společnosti.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.