Objekt se nachází v areálu v majetku Správy železnic, kudy vede i přístup. Není však právně ošetřen. Výběrové řízení na nového vlastníka bude probíhat do 15. srpna, do kdy mohou zájemci podávat nabídky.