Stát, respektive ÚZSVM, prodával pozemek o výměře 3 362 metrů čtverečních v katastru obce Třebušín. Dosud byl evidovaný na neznámého vlastníka. 

"Současný pozemek se nachází v severní části obce Třebušín pod horou Kalich. Přístup k pozemku je z jihu přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob a ze severu po turistické stezce na horu Kalich. V minulosti vznikl z části původní pozemkové parcely, která byla v roce 1945 předmětem konfiskace a vlastnické právo přešlo na stát," informovali zástupci úřadu.

O místo ve zvláště chráněném území Chráněné krajinné oblasti České středohoří chtěli nejprve v elektronické aukci bojovat tři zájemci. Jeden však nesložil potřebnou kauci a druhý se do dražby aktivně nezapojil. Majitelem se tedy stal třetí zájemce jediným příhozem ve výši 143 540 korun.