Chtělo by realizovat hned několik projektů, jež by měly přinést zkvalitnění života občanů ve městě. Největší přínos má mít tento rok pro oblast kultury a sportu, ale také v plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců ve městě.

Přednost mají dotované projekty
„Roudnice nad Labem investice potřebuje, zvláště je třeba z mého pohledu uskutečnit ty, na které jsou podány žádosti o spolufinancování. Jedná se zejména o akce, které mají zhodnotit městský majetek, zlepšit stav komunikací ve městě a vylepšit postavení našeho města i našich podnikatelů v rámci cestovního ruchu a služeb,“ sdělil Deníku místostarosta města Luboš Matek.

Opraví chodníky, kino, krytý bazén…
Místostarosta Luboš Matek považuje za stěžejní letošní investiční akce, například dokončení rekonstrukce Aleje 17. listopadu, výměnu oken a zateplení panelového domu č. p. 2695, či provedení úprav interiéru mateřské školy Pohádka, které umožní navýšení její kapacity o 15 míst.

Mezi důležité plány města zahrnul také opravy a budování povrchů a chodníků, dále odkoupení a opravu budovy kina a zrekonstruování plaveckého bazénu.

Roudnické městské služby se dočkají nové garážové haly a kanceláří. Ty by měly vyrůst v areálu RMS na místě původní demolované stavby. V objektu bude pět garáží, dílna elektro a sklad dílny. Ve druhém podlaží budou umístěny kanceláře a zasedací místnost, šatny, archiv a soicální zařízení.
V tomto roce bude také rozšířen sběrný dvůr Hostěraz, kam budou moci být sváženy všechny složky odpadu.

U některých projektů bude město financovat pouze spoluúčast, neboť se na ně vztahují dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí, programu Zelená úsporám a dalších příslušných programů. Některé projekty bude však město financovat z vlastních zdrojů.

Nejdůležitější plánované investice:
- Dokončení rekonstrukce Aleje 17. listopadu
- Výměna oken a zateplení panelového domu č. p. 2695
- MŠ Pohádka Podlusky - zvýšení kapacity o 15 míst
- Obnova povrchů v ulici Špindlerova a Žižkova
- Výstavba chodníku v ul. Kratochvílova, obnova chodníků v ul. 9. května
- Roudnické městské služby – výstavba garážové haly a kanceláří
- Krytý plavecký bazén - rekonstrukce, oprava střechy
- Odkup objektu Kina Sokol a jeho následná rekonstrukce
- Rozšíření sběrného dvora Hostěraz
- Dostavba školícího centra u zimního stadionu

U výstavby nového komplexu, jež má vzniknout u zimního stadionu, zvolilo město zajímavý způsob financování. Díky rozumně nastavenému úvěru chce dosáhnout toho, že se mu stavba zaplatí sama.

„Výstavbu hotelu provede jako investor a majitel město. To vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby včetně financování a zároveň výběrové řízení na pronájem komplexu. Dodavatelský úvěr pak bude hrazen z nájemného za sportovní komplex,“ vysvětlil způsob financování areálu mediální zástupce Roudnice n. L. Tomáš Pokorný.

Investovat budou i do nákupu pozemků
Kromě rozvojových investic myslí Roudničtí také na zhodnocování svých financí. „K rozvoji města a přípravě dalších akcí je také třeba, aby město investovalo do nákupu pozemků, protože období krize je nejvhodnějším obdobím k takovýmto nákupům. Jako vhodné vidím například pozemky ve Sladkovského ulici (Lineta), jejichž výkup už zastupitelstvo schválilo, dále park u sportovní haly, pozemek a objekt bývalého ZZN a pozemky na obchvatu nebo na pískovně,“ upřesnil místostarosta Luboš Matek.