„Na ekonomickém odboru jsem učinil taková opatření, aby pohledávky města Roudnice nad Labem řešil akční tým lidí, který má za úkol významnou část pohledávek našemu městu vymoci,“ uvedl starosta Roudnice Josef Bakeš.

Město podle něj jednalo se dvěma exekutory, ale vzhledem k tomu, že náklady na exekuci musí být zaplaceny bez ohledu na to, kolik pohledávek a v jaké výši exekutor vymůže, bylo rozhodnuto o vymáhání pohledávek prostřednictvím zaměstnance úřadu.

„Nechci jít cestou soudních exekutorů, kde to nebude výslovně vyžadovat zákon. Nejpřijatelnější varianta vymáhání našich pohledávek je formou interního exekutora, což bude náš zaměstnanec, který bude osobně dlužníky obcházet a naše pohledávky na místě řešit,“ dodal starosta.

Uvedená částka devět a půl milionu korun mají být dluhy nastřádané do roku 2003. Částka, kterou lidé na nejrůznějších platbách a poplatcích dluží městu Roudnice nad Labem od roku 2003 do současnosti zatím není sečtena. Ve srovnání se sousedním Štětím je devět a půl milionu několikrát více.

Ve Štětí evidují pohledávky zhruba ve výši dvou a půl milionu korun. „Na místních poplatcích lidé dluží 644 tisíc korun. Za přestupky a pokuty 499 tisíc. Dále evidujeme dluhy z nájmů. Tam se jich největší část váže ještě k 90. létům, kdy bylo problematické neplatiče vystěhovávat, a proto dluhy narůstaly. V této oblasti jsou pohledávky něco přes 1,5 milionu s tím, že zde nejsou započteny penále z prodlení, vymahatelné soudní výlohy a podobně,“ přiblížil Miroslav Andrt, vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Štětí.