Především byla prodána městem obchodní společnosti „Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. O tom, jaká je její současná situace, jsme hovořili s primářem Josefem Krajníkem, jejím jednatelem a lékařským ředitelem.

„Situace je v současné době taková, že obchodní společnost hledá investičního partnera, který by pomohl s jejím rozvojem. Jsem optimista a věřím, že ho v krátké době získáme!“

Mohl byste být v otázce jeho pojmenování adresnější?
Nerad cokoliv předjímám. Půjde totiž o investice, které jsou v zájmu dalšího progresivního rozvoje naší nemocnice nezbytné! Je pro nás nesmírně důležité, abychom pokračovali v nastoupeném trendu rozvoje a modernizace i v době, kdy stát omezuje výdaje na zdravotnictví.

Čím z nedávné minulosti se může nemocnice pochlubit?
Nový operační sál je naší chloubou. Svými parametry totiž patří mezi nejlepší v Ústeckém kraji. Přišel na 42 milionů korun. Naše nemocnice je certifikována anglickou firmou. Chirurgie, traumatologie a interna mají akreditace vzdělávání pro výchovu nových lékařů–absolventů.

Pakliže získáte další finanční podporu, využili byste ji jak?
Pro další rozvoj nemocnice – rekonstrukce JIP, vybudování energetického centra a na modernizaci chirurgického pavilonu.

Zdá se, že jste v čase ekonomické recese optimista. Nicméně mezi obyvateli města a Podřipska kolují spekulace, že Podřipská nemocnice dříve nebo později zanikne, skončí?
Tato hamletovská otázka „být, či nebýt“ jde mimo naše kompetence. Moc bude záležet na tom, jak se zachová kraj, v neposlední řadě pojišťovna. Připadá mi zcela nesmyslné rušit něco, co velmi dobře funguje ke spokojenosti obyvatel regionu. Důležité je také zmínit fakt, že ekonomický efekt likvidace některých nemocnic bude minimální, spíše nulový. Dle mého názoru také negativně ovlivní dostupnost a kvalitu poskytované péče. Jak jsem ale naznačil – jsem optimista.

Což napovídá, že máte vyrovnaný rozpočet – bez schodku?
Ano, vyrovnaný rozpočet máme již několik let, a dokonce jsme z vlastních zdrojů investovali např. výše zmiňované operační sály. Fungujeme tady především ke spokojenosti našich klientů, pacientů. Kdyby se naplnil černý scénář, desetitisíce pacientů by museli se svými menšími i většími zdravotními problémy jezdit do jiných nemocnic. V Roudnici by skončila pohotovostní služba a přineslo by to mnoho dalších komplikací.

Pro konkrétnější představu: jen v loňském roce jsme ošetřili na dvě stě tisíc pacientů, odoperovali 1 500 případů a přivedli jsme v naší porodnici na svět 508 dětí! S ohledem na tato čísla jsem si jist, že nemocnice v Roudnici nad Labem si svoji odůvodněnost již velmi jasně obhájila. Zrušit Podřipskou nemocnici, to by byl také nemalý zásah do rozpočtu sociálně slabších obyvatel, kteří budou nuceni vynaložit nemalé prostředky na cestování za zdravotní péčí do vzdálenějších míst.

A co operativa?
Ta se stále rozšiřuje, hlavně v oblasti miniinvazivní chirurgie, jakož i traumatologie. A řada dalších oborů v naší nemocnici je na velmi dobré úrovni. Jsem dokonce přesvědčen o tom, že to, co spolehlivě funguje i bez dotací státu a regionu, je životaschopné a je předpoklad dalšího rozvoje. Jistě mi rozumíte.

Už proto, jak jste podtrhl, jste v kraji jediná nemocnice, která zabezpečuje pohotovostní službu 24 hod. denně 365 dnů v roce. A to nejen pro dospělé, ale i děti.
O to víc nejen já, ale všichni zaměstnanci i pacienti z regionu jsme přesvědčeni, že Podřipská nemocnice má ve svém regionu nezastupitelné místo.

Jistě nelze opomenout nedávnou „štědrou“ minulost zajištěnou městským úřadem.
Tu opomenout nelze. MÚ totiž investoval do naší nemocnice nemalé finance, stejně tak mnozí privátní investoři. Na západ od naší hranice se tak děje běžně. Proč bychom tedy měli tápat a nevydat se stejnou cestou.

Mojmír Strachota