Město tak chce minimalizovat rizika spojená s možným přenosem koronaviru mezi cestujícími na přívozu. Na palubě by tak v jednu chvíli nemělo být více než dvacet lidí.

Nástup do lodí budou organizovat kapitáni, kteří budou cestující na plavidlo vpouštět až těsně před vyplutím. Lidi čekající na břehu rovněž kapitán vyzve, aby se při čekání na přívoz neshlukovali. 

Koronavirus v Česku