Na levém břehu Labe měly vzniknout 90metrové přístaviště pro 18 malých rekreačních plavidel a také molo pro osobní lodní dopravu. V záměru počítalo Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) s investicí ve výši zhruba 55 milionů korun. Součástí měla být i silnice s parkovištěm pro 7 automobilů.

Nic z toho nebude. Proti stavbě protestoval ekologický spolek Děti Země a poukázáním na místní vzácné živočichy se mu podařilo projekt zablokovat. Nejprve u Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří (CHKO), její verdikt po odvolání ŘVC na konci letošního ledna potvrdilo ministerstvo životního prostředí.

Zvolené místo je totiž podle ekologických aktivistů domovem kriticky ohrožených zvláště chráněných druhů velevrub malířský (Unio pictorum) a skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a silně ohroženého zvláště chráněného taxonu skokan zelený (Pelophylax esculentus s. l.), dále ohrožených zvláště chráněných druhů jelec jesen (Leuciscus idus) a užovka obojková (Natrix natrix), silně ohroženého zvláště chráněného druhu bobr evropský (Castor fiber) a také evropsky významný druh losos obecný (Salmo salar). Při stavbě by jim hrozila újma, což Správa CHKO nepovolila.

V katastru Malé Žernoseky se má stavět veřejné přístaviště pro malé a velké lodě. Podle poslance a starosty obce Patra Lišky nyní ekologické hnutí a CHKO výstavbu přístaviště zablokovali.
Přístav u Malých Žernosek nebude, rozhodli ochránci přírody. Starosta dál věří

Podle ochránců přírody i následných rozhodnutí institucí Ředitelství vodních cest dostatečně neprokázalo a neupřesnilo veřejný zájem a prospěšnost, které měly z existence dalšího přístaviště na dolním Labi kynout. Právě to přitom mohlo výjimku pro stavbu zajistit.

„Jedná se o dlouhodobě připravovanou stavbu pro zlepšení podmínek pro rekreační plavbu na Labi, vycházející ze systematické výstavby série veřejných přístavišť,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský po zamítavém verdiktu Správy CHKO. „Cílem je souvislé pokrytí celé vodní cesty sítí přístavní infrastruktury, aby turistická plavba měla kvalitní zázemí a turisté na lodích měli k dispozici místa pro bezpečné přistání a návštěvu okolí vodní cesty. Přístaviště v Malých Žernosekách do této sítě integrálně zapadá a jeho výstavba je podporována lokální samosprávou,“ dodal mluvčí v červenci 2023.

Ilustrační foto.
Antimonopolní úřad dal půl milionu pokuty severočeským vodařům, půjde to k soudu

Po ministerské stopce Děti Země pochopitelně neskrývají spokojenost. „Tvrzení ŘVC o údajném veřejném zájmu a jeho převaze nad zájmem ochrany dotčených druhů živočichů byla buď obecná, nebo šlo o spekulace, které se opíraly o nepřesvědčivé podklady. Chyběly například analýzy současného stavu na Labi a reálné prognózy, že přístaviště skutečně zvýší zájem o rekreaci a o podnikání a naopak sníží nezaměstnanost. Státní investor také absurdně vydával technický popis přístaviště a jeho funkcí za důkazy údajného nedostatečně naplňovaného veřejného zájmu,“ vysvětlil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

O výjimku kvůli živočichům pro přístaviště v Malých Žernosekách žádalo ŘVC v září 2021, následovala řada vyjádření od Dětí Země a doplnění žádosti ze strany ŘVC. Výsledkem bylo v červnu 2023 zamítnutí výjimky Správou CHKO. Přišla odvolání a další vyjádření obou stran, investora i odpůrce, a nyní čerstvé vyjádření ministerstva. To 31. ledna 2024 odvolání zamítlo a napadené rozhodnutí Správy CHKO České středohoří potvrdilo v celém rozsahu.

Mohlo by vás zajímat: Pavel z Litoměřic brejkuje v Národním v Praze, myslí si i na olympiádu v Paříži

Zdroj: se svolením Pavla Hajducha