Ještě před dvěma lety byla v tuto dobu většina památkových objektů přístupna veřejnosti a v jejich prostorách se připravovaly jarní výstavy a doprovodné akce. Poté je protiepidemická opatření uzavřela, provozovatelé se museli vypořádat se ztrátami ze vstupného, ale o to víc času měli na úklid, údržbu či instalaci nových expozic. Na zámcích v Libochovicích a Ploskovicích pokračovaly i stavební práce.

„I když se loňská sezona zkrátila z původních sedmi na necelé tři měsíce, na zámek Libochovice i tak zavítalo přes 12 tisíc návštěvníků. Věřím, že tu letošní sezonu si návštěvníci užijí plnými doušky. Na letní měsíce soustředíme i většinu kulturních a společenských akcí, jako jsou výstavy, divadelní představení i odborné přednášky,“ uvedla kastelánka Michaela Prokopová. Do areálu ploskovického zámku jsou na 31. července naplánovány tradiční keramické trhy a na srpen 2. ročník Ploskovického muzikálového léta.

O interiéry i překrásné parky v obou zámcích opět projevili zájem filmaři. V Ploskovicích natáčeli v březnu němečtí filmaři záběry k pohádce, koncem jara je tu vystřídá štáb BBC s pokračováním seriálu Nebezpečné známosti. Na oba zámky by se od dubna měly vrátit svatební obřady, v ploskovickém se jich v roce 2019 uskutečnilo 29, ale loni jen sedm.

Na ploskovickém zámku loni začala rozsáhlá rekonstrukce fasád hlavní budovy. „Rekonstrukce zahrnuje vedle obnovy omítek i opravu či výrobu všech oken včetně nátěrů, restaurují se kamenické a kovové prvky,“ doplnila ploskovická kastelánka Jana Zimandlová.

Libochovický zámek po náročné zimní reinstalaci expozice otevře dva nové okruhy. Ten první ve východním a severním křídle je věnovaný posledním majitelům zámku Herbersteinům. Proměnou prošly všechny tamní místnosti a salonky, nově je zde prezentována velká herbersteinská jídelna. „O její podobě jsme věděli z dobových inventářů i fotografií, ale v bývalé expozici ji nahrazovala knihovna. Nám se podařilo vrátit jídelnu téměř do originální podoby i s původním mobiliářem. Zámeckou knihovnu jsme přestěhovali do bývalých oratoří a stejně jako novou hraběcí pracovnu jsme všechny místnosti doplnili suvenýry a úlovky z hraběcích cest,“ sdělila kastelánka Prokopová.

Druhý prohlídkový okruh z období baroka otevře libochovický zámek až 1. července. Zahrne působení knížecí rodiny Dietrichsteinů, bezpochyby nejvýznamnějšího rodu moravské šlechty, která si Libochovice vybrala za své sídlo v Čechách. „Ještě šířeji bude tento rod prezentován v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů. Při této příležitosti proběhne během prázdnin na nádvoří našeho zámku panelová výstava věnovaná nejvýznamnějším Dietrichsteinům, která návštěvníky seznámí s jejich osudy, počiny a skutky, jež se zde v období jejich majorátů udály,“ prozradila kastelánka.

Během zimních měsíců proběhly v libochovickém zámeckém parku zdravotně bezpečnostní arboristické práce za téměř půl milionu korun. Zásadní revitalizací prošla také zámecká pokladna, vedle níž vzniklo nové zázemí pro návštěvníky. Nejnáročnější stavební práce, což je oprava střechy, kaple a vodárenské věže, čeká zámek v nejbližších třech letech. Každoročně v období vegetačního klidu probíhají v obou parcích nutné pěstební zásahy. „V našem zámku byla ošetřeno přes 40 vzrostlých dřevin, ale museli jsme nechat pokácet několik vzrostlých stromů, především jehličnanů napadených dřevokaznou houbou. Zpracování dřevní hmoty a úklid po těchto náročných zásazích se protáhly až do letošního roku,“ vysvětlila kastelánka Zimandlová.

Výrazný pokles počtu návštěvníků během loňské sezony zaznamenal i Státní hrad Hazmburk. „V době nejvíce navštěvovaných prázdninových měsíců činil loňský pokles proti roku 2019 přes šest tisíc lidí. Na letošní návštěvníky čekají na prohlídkovém okruhu bez průvodce nové informační tabule. Během letoška chceme upravit vstupní prostor do hradu vydlážděním a vybavit ho lavičkami,“ uvedla kastelánka Miriam Němcová. V dubnu, pokud to zvolnění opatření dovolí, by měl být hrad přístupný v týdnu od středy do neděle vždy od 10 do 17 hodin, další měsíce se otevírací doba rozšiřuje.

Roudnický lobkowiczký zámek letos nabídne návštěvníkům oblíbené prohlídky sklepů přibližující historií vinařství na Podřipsku, zakončené degustacemi zámeckých vín. V jeho prostorách proběhne několik výstav a kulturních akcí. „Novinkou je expozice Hudba na zámku, která návštěvníky zavede k nejslavnějším hudebním událostem ve městě. K organizaci akcí využijeme rovněž zámecké zahrady, “ uvedla manažerka kulturních akcí spolku Říp Beáta Krůpová.

Malými kroky pokračovaly přes zimu stavební práce na rekonstrukci zámku ve Vrbičanech do podoby multifunkčního centra. V nové sezoně se v jeho areálu uskuteční 5. kriketový turnaj a z jara se na podzim přesune Den řemesel. „Návštěvníci si mohou prohlédnout velkou expozici více než 220 historických kočárků a stálou výstavu obrazů a grafik Vladimíra Veselého. Chceme pokračovat v předloni přerušeném jednání se sběratelkou o vytvoření nové expozice historické obuvi,“ vysvětlil Jiří Šmíd, jednatel společnosti Oseva, která je majitelem zámku.