„Investice má v gesci starosta Ondřej Švec, ale pro mě je problematika školství hlavní oblastí práce. S žádostí o dotaci na stavbu hřiště jsme sice neuspěli, dostala se do zásobníku projektů, my se ale v příštím roce pokusíme žádost obnovit i v rámci jiných výzev, kde je šance uspět,“ uvedla místostarostka Hana Rýznarová.