Místa v příměstských táborech litoměřického DDM Rozmarýn se po uvolnění protiepidemických opatření rychle zaplnila. Naplněnou kapacitu 30 míst má i tábor, který v závěru prázdnin zabezpečují instruktoři Technického klubu mládeže (TKM). Pro ně se stal generálkou v pátek skončený týdenní tábor, který proběhl pod hlavičkou Institutu technického vzdělávání.

Členové institutu si loni svépomocí upravili prostory bývalých šaten školy Linqua Universal. Vybavit dílny jim pomohly granty. Dnes je zde možné vyrobit hlavně ze dřeva vše, co zájemce potřebuje. Dílny využívají hlavně členové některých odborných sekcí TKM, přicházejí sem i s rodiči.

„Proběhlo několik workshopů práce se dřevem, poslední před prázdninami končil výrobou štokrlat. Vyrobeno jich bylo 25. Zbylo nám dost polotovarů, proto jsme toto téma zařadili i pro účastníky příměstského tábora. Většina ze 14 chlapců a dvou dívek se zhostila úkolů velmi dobře, učili se řezat, vrtat, frézovat či brousit. Díly nakonec sestavili a štokrlata nalakovali. Domů si odnesli pěkný dárek,“ uvedl vedoucí TKM Jiří Rudolf.

Účastníci právě uplynulého tábora pracovali na štokrlatech jen dva dny, týdenní pobyt začali výrobou stavebnicových kluzáků, které si stejně jako štokrlata odnesli domů. Jeden den strávili návštěvou Liberce. „Jsem na prázdninách u prarodičů, a tak jsem k vyplnění volného času využil nabídky k praktické činnosti. Vedle četby a zdokonalování v jazycích mě totiž baví práce se dřevem. Pokud to vyjde, zapojím se do příměstského tábora v Litoměřicích i příští rok. Instruktor mně pochválil, že se mi štokrle povedlo, určitě ho doma využiji,“ prozradil Filip Novotný z Prahy, který patřil mezi čtyři mimolitoměřické účastníky tábora.

Technický klub mládeže při DDM Rozmarýn oslaví v příštím roce 10 let od svého založení. Za tuto dobu přivedl stovky chlapců a dívek k praktickým činnostem a pomohl školám v rozvoji polytechnické výchovy žáků. Při založení v roce 2012 pracovalo v klubu 14 pro techniku zapálených dětí pod vedením Jiřího Rudolfa a několika dobrovolníků. V posledních letech se do činnosti v jeho odborných sekcích zapojuje přes 100 mladých lidí, které často doprovázejí stejně zvídaví rodiče.

Práce v klubu je velmi rozmanitá a dává prostor pro vzdělávání nejen chlapcům, ale i dívkám. „V minulém školním roce jsme otevírali 10 aktivit, v tom následujícím zahájíme činnost ve dvou nových – šperkařství a automobilovém modelářství, které je spojeno se závody rádiem řízených modelů aut. Fandím všem aktivitám, ale mým největším přáním je posílení návštěvnosti laboratoře Heyrovského, která prohlubuje znalosti v oboru chemie u dětí od 2. stupně ZŠ,“ vysvětlil Rudolf.

Litoměřický Technický klub mládeže je znám v celém Česku a o zkušenosti ze založení a samotné činnosti se mu ozývají zájemci z různých koutů země. „Nepřekvapilo nás, že k nám zavítají nejen děti, ale i jejich rodiče nebo dokonce prarodiče, kteří se snaží, aby jejich potomci byli zruční. Pokud mají zájem a jsou šikovní, mohou u nás získat impulz pro budoucí povolání,“ sdělil Rudolf.

Potěšilo ho, že na workshopy a tábory se přihlásilo několik zájemců i z jiných míst, než jsou Litoměřice. „Táborů, jež jsou zaměřeny na řemesla a pracovní činnosti, je v republice velmi málo. Těší nás, že aktivity našeho klubu se staly vzorem pro vyhlášení podpory polytechnického vzdělávání a gramotnosti žáků ZŠ v Ústeckém kraji. Vedle Litoměřic a Štětí tak s finanční podporou EU vzniklo v kraji dalších 17 středisek,“ doplnil Rudolf.