MUDr. Karel Kubát (*1963) absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, Lékařskou fakultu v Plzni. Má atestaci 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství a atestaci z klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

MUDr. Karel KubátKromě roční vojenské služby a absolvování stáží v ČR i zahraničí (ve Spolkové republice Německo a v Rakousku) strávil celý svůj profesní život v litoměřické nemocnici.

Zde pracuje od roku 1987, a jak sám říká, jeho největším učitelem, kromě řady skvělých primářů, jako byli prim. MUDr. Henke, prim. MUDr. Černá a prim. MUDr. Brambaški, je vynikající lékař a člověk MUDr. Milan Zbořil.

MUDr. Karel Kubát je rovněž autorem dvou knih a řady článků v odborných časopisech. Jeho poslední kniha, nesoucí název Sladký život, dialogy o cukrovce s Giordanem Brunem, vyšla letos a je určena laické veřejnosti.

MUDr. Kubát je ženatý a má dvě dcery.