Rozhodla tak odborná porota, která v květnu hodnotila stovku vín zaslaných do soutěže. Pro samotné hodnotitele šlo o překvapení, protože v naprosté většině se šampionem stávají vína bílá. Fakt, že si titul odveze majitel regionálního Žernoseckého vinařství František Kupsa, je o to cennější. „Samozřejmě jsem mile překvapen. Návštěvníkům Hroznu bude chutnat, protože jde o víno optimálně vyleželé, harmonické chuti, není kostrbaté," představil vítězný produkt František Kupsa.

Zlaté medaile získá šest vín, mezi nimi například litoměřický Tramín červený nebo roudnický Pinot noir. Ocenění převezmou zástupci vinařství v sobotu 4. června ve 14 hodin. Návštěvníci se podle Jiřího Čábelky, ředitele soutěže, která předcházela červnové akci, mají nač těšit. „Ochutnávat totiž budou vína velmi dobrá až vynikající," zhodnotil předseda Cechu českých vinařů Jiří Čábelka do soutěže zaslané vzorky, jejichž počet rok od roku stoupá.

Celodenní program v hradu začíná již v 10 hodin a skončí ve 20 hodin. „Věřím, že i letos bude atmosféra v hradu příjemná," zve Anna Matulová, ředitelka Centra cestovního ruchu, které akci pořádá.

Program

• 10.00 zahájení výstavy

• 12.00 kapela Od plotny skok (sál hradu)

• 13:00 orchestr Péro za kloboukem (nádvoří)

• 13.30 kejklíř Pupa

• 14.00 předávání ocenění vítězným vinařům (sál)

• 14.30 sbor Vaganti středověké písně u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. (sál)

• 15.00 orchestr Péro za kloboukem (nádvoří)

• 15:30 kejklíř Pupa

• 16.00 kapela Od plotny skok (sál)

• 17.30 Péro za kloboukem