Po výsadbě stromů, v areálu Lesoparku „Osmička“ v Lovosicích, která se letos uskutečnila 17. dubna, kdy bylo vysazeno deset lip srdčitých, plánuje Občanské sdružení Békadilkoš vysadit dalších 50 stromů jakožto součást celorepublikové akce, kterou pořádá Nadace partnerství s názvem „Strom života – Rekord v sázení“.

Výsadba se uskuteční na státní svátek dne 28. října, v 10:00 před Sauna barem v Lovosicích. „Poprvé jsme se akce s názvem „Strom života“ účastnili před čtyřmi lety, kdy jsme vysadili první lípy. Od té doby sázíme stromy každoročně. Proto jsme se přihlásili i letos, kdy jde o překonání celosvětového rekordu“, uvedla Markéta Boučková z Občanského sdružení Békadilkoš.

Za finanční podpory Lovochemie a.s. může sdružení vysadit 50 nových stromů v Lovosicích. Navíc je tato akce určena i veřejnosti. „Přivítáme každého, kdo si bude chtít touto netradiční aktivitou zpříjemnit státní svátek a den volna,“ doplnila Markéta Boučková.

Rekord spočívá v celkovém množství vysazených stromů a zapojení lidí z celé republiky. Rekord bude zaregistrován Agenturou Dobrý den s.r.o. Pelhřimov, která jej zanese do České databanky rekordů a zapíše do dalšího vydání České knihy rekordů.