Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích za spolupráce s ASK Lovosice, kavárnou Káva s párou a místostarostou Litoměřic Pavla Grunda pořádá pro širokou veřejnost 23. května 2015 od 10:00 hodin 1. ročník charitativního běhu na pomoc Hospicu sv. Štěpána, kde bude i běh začínat. Nemusíte běžet, můžete se jen tak projít a přitom pomoci dobré věci.

Běh bude rozdělen do tří tras 1, 3 a 10 km. Jednokilometrová trasa bude začínat od Hospice, bude pokračovat Horní Rybářskou, Dolní Rybářskou, Máchovou, Dómským náměstím a bude zakončena opět u Hospicu. Střední trasa povede také od Hospicu přes Horní Rybářskou, Dolní Rybářskou, podjezd pod kolejemi, Pobřežní, Lodní nám. rovně po cestičce přes trávu na mostek, Velkou Mlýnskou, kolem hospody U letního kina a nazpět se poběží přes Velkou Mlýnskou, Labskou, Jarošovu, Máchovu, Dómské náměstí a končí taktéž u Hospicu.

Nejdelší trasa bude začínat také u Hospicu a bude obsahovat ulice Horní Rybářskou, Dolní Rybářskou, podjezd pod kolejemi, Pobřežní, Lodní nám. rovně po cestičce přes trávu na mostek, Velkou Mlýnskou, kolem hospody u letního kina, cyklostezku 2, EV7, elektrárnu Třeboutice a nazpět opět přes cyklostezku 2, EV7, hospodu U letního kina, Velkou Mlýnskou, Labskou, Jarošovu Máchovu, Dómské náměstí a končit bude také u Hospicu.

Přichystán je i strollering pro maminky s kočárky. Registrace bude probíhat od 9:00 hodin před Hospicem, poté bude oficiální zahájení běhu, krátké organizační instrukce a poté se už vyrazí kupředu. Základní startovné činí 100 Kč, pro děti 30 Kč a rodinné startovné 200 Kč.

Pokud budete štědří, můžete zaplatit benefiční startovné, které se pohybuje v rozmezí 300 Kč až 1 000 Kč. Startovné bude použito částečně na pokrytí organizačních nákladů, jinak všechny ostatní příspěvky půjdou na pomoc službám, které Hospic nabízí.

Jako čestní hosté se zapojí do běhu stříbrní lovosičtí házenkáři HK A.S.A město Lovosice, kteří po ukončení běhu uspořádají menší autogramiádu, a po ní se bude dražit podepsaný dres.

Nenechte si tak tuto akci ujít a přijďte se zapojit. Nemusíte běhat, můžete jít svým vlastním tempem a udělat si tak příjemnou procházku.

Michal Závorka