Před několika měsíci proběhla kontrola na zařízení v Doksanech, nyní se tým pracovníků, ve kterém je i potápěč, pohybuje na tělese jezu a pontonech v Terezíně.

Podle slov mluvčího podniku Jana Svejkovského zde probíhá od minulého týdne zahrazení jednoho jezového pole pro následnou kontrolu klapky, její očištění a opravy protikorozních nátěrů. „Pokud při kontrole vyvstane potřeba opravit další prvky jezu, následné práce proběhnou v termínech podle složitosti a naléhavosti jejího provedení," uvedl mluvčí.

Současný jez v Terezíně plní svou funkci už řadu let, naposled odolával velké povodni v roce 2013. Po ní podnik Povodí Ohře, který letos slaví 50 let od svého založení, uskutečnil řadu protipovodňových opatření, jak pro samotné město Terezín, tak pro sousední Bohušovice nad Ohří.

Pro vodáky byly jezy v Doksanech a Terezíně tabu, neměli od správce svolení k jejich splouvání. Od soboty 6. srpna tento zákaz zrušila nová vyhláška č. 232/2016 Sb. Přesto jsou vodáci varováni, že některé jezy je nebezpečné splouvat.