Své o tom vědí lidé v Brozanech nad Ohří. Ve zdejší škole od konce listopadu probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Městys kvůli ní přestěhoval učebny do pěti náhradních prostor a výuka v nich běží podle upraveného rozvrhu.

Budova, která byla založena před 122 lety, dozná největší změnu v podkrovní části. V ní vzniknou dvě jazykové učebny, učebny pro chemii a přírodopis, fyziku, výpočetní techniku a také zázemí pro zaměstnance školy. „První informace o provizoriu získali rodiče už v létě, kdy jsme také hledali vhodné prostory pro dočasnou výuku. Vstříc nám vyšly obecní úřady v Doksanech a Brňanech, kde jsou v tamních školách volné třídy,“ popsal starosta Brozan Václav Bešta.

Městys dal nakonec přednost kvůli lepší dopravní obslužnosti Doksanům, kam vozí žáky 1. a 2. třídy v doprovodu učitelek linkový autobus. „Náklady na dopravu hradí městys. V tamní mateřské škole má každý ročník k dispozici kompletní zázemí a učitelky u svých žáků zůstávají po celou dobu výuky,“ dodal Bešta.

Některým rodičům žáků se přemístění výuky jejich dětí do Doksan nelíbilo a uvažovali dokonce o sepsání petice. „Kdybychom to věděli dřív, mohli jsme dát zapsat své děti do jiné školy, ale nakonec jsme dali na doporučení radnice, která nás ubezpečovala, že brozanská škola bude vybavením, kvalitou výuky a mimoškolních činností na úrovni těch městských. To, že naše dítě nakonec skončí v Doksanech, se nám moc nelíbí,“ uvedla jedna z maminek.

Jiní berou dojíždění sportovněji. „Uznávám, že 20 minut, o které vstávám dřív, mě rozhodně nezabije. Jde o zvyk, zatím jsem našeho druháka a sedmáka dopravila do školy vždy včas,“ uvedla Lidmila Müllerová.

Deník ji zastihl při vypravování dětí u hasičárny, kde je provizorní ranní družina a fungují zde výukové prostory pro žáky dvou pátých a jedné šesté třídy.

Menší v družině, větší v bytě a ve tvrzi

Vedle výjezdu těch nejmladších do Doksan se žáci 3. a 4. ročníku učí ve školní družině u brozanské mateřské školy, sedmá třída našla azyl v upraveném bytě nad zdravotním střediskem a osmáci s deváťáky pobývají v atraktivním prostředí expozic místní tvrze. Vedení obce a školy se snažilo o to, aby v dočasných objektech fungovaly vždy dvě třídy. Usnadní to zajištění dohledů nad žáky během přestávek, kdy se pedagogové přemísťují mezi učebnami.

Změna klade zvýšené nároky nejen na pedagogy, z nichž někteří při přesunech našlapou denně několik kilometrů, ale také na provozní zaměstnance, pro které byl vypracován důmyslný plán úklidu. Pedagogům škola pořídila pojízdné kufříky na sešity a učební pomůcky, upravil se systém výuky do dvouhodinových bloků pro snížení počtu přesunů.

„Uvažovali jsme i o koloběžkách. Ty možná přijdou na řadu až na jaře. Pohyb dělá krásná těla. Myslím, že žáci jsou zatím spokojeni, vždyť ráno už nechodí do školy, ale na zámek, na chalupu nebo na autobus, a to je příjemná změna,“ řekla s úsměvem ředitelka školy Alice Marešová.

Stavební část rekonstrukce má být hotová do letošního listopadu. „Následovat bude montáž vybavení učeben. Nově vzniklé učebny budeme podle harmonogramu začít využívat na počátku roku 2020,“ dodala ředitelka.

Celkové náklady projektu 41 milionů korun pokryje ze tří čtvrtin dotace z IROP, zbylou část uhradí městys z úvěru. Součástí projektu je přestavba bývalých dílen a garáží autoklubu. V nich vznikne jedna učebna praktických činností a keramická dílna.