V majetku města je kromě 90 kilometrů chodníků i 260 silnic, s výjimkou těch páteřních, jako jsou například ulice Na Valech, Na Kocandě, Masarykova, Českolipská, oba mosty apod. „Ve spolupráci s odborem územního rozvoje jsme sestavili harmonogram, podle něhož postupujeme, a postupně opravujeme nejpoškozenější úseky. Začali jsme v srpnu a každý týden opravíme jednu komunikaci," informoval ředitel technických služeb Ivo Elman.

„Místo nejprve vyfrézujeme, ručně odbouráme zbytky kolem kanálových vpustí a hydrantů, ve středu přistupujeme k penetraci, ve čtvrtek a v pátek navážíme balenou směs a vibračním válcem místo zhutňujeme," charakterizoval průběh vždy týden trvajících prací ředitel Elman.

TENTO TÝDEN probíhají práce v ulici Škrétova. Na snímku vidíme v provozu frézu, kterou město pro potřeby TSM letos zakoupilo, stejně jako finišér a vibrační válec.

V tuto chvíli již opravou poškozených úseků prošla řada ulic například Seifertova, Erbenova, Janáčkova, Sovova, Kolářova apod. „Tam, kde jde o výtluky malého rozsahu, frézu nenasazujeme. Místo opravíme ručně. Což je příklad Teplické nebo Revoluční ulice," dodal Elman, podle kterého městem zakoupená fréza na asfalt až čtyřikrát zvýšila produktivitu práce.

K úspoře dochází i v případě výroby balné směsi, která v obalovně stála 2700 až 3000 korun za tunu. Nyní ji pracovníci TSML dokáží díky novému stroji na vaření směsi vyrobit za pětistovku. Recyklují přitom starý asfalt pocházející z vyfrézovaných částí vozovky, což je šetrné k životnímu prostředí.

Oprava povrchů komunikací bude probíhat celoročně, s výjimkou období od 15. prosince do konce února. Životnost opravených míst by podle ředitele Elmana měla dosáhnout deseti let., s výjimkou některých problematických ulic, jako je například Teplická. Pod slabou vrstvou asfaltu jsou totiž dlažební kostky způsobující nestabilitu povrchu, což ukázal úsek zkušebně odkrytý před prodejnou potravin.

Eva Břeňová