Akce je určena žákům posledních ročníků základních škol z celého litoměřického regionu. Výstava „Škola 2009“ má již několikaletou tradici a významně pomáhá dětem a jejich rodičům při výběru budoucího povolání a k tomu potřebného studia.

Studenti i rodiče se mohou lépe orientovat v jednotlivých SOŠ, SOU, SU a U na základě pohovoru se zástupci školy, jejich studenty, zhlédnutí upoutávek, ukázek praktické výuky, úrovně prezentace a vybavení.

Výstava je také příležitostí pro pedagogy a výchovné poradce zkonzultovat si nabídky jednotlivých škol s možnostmi uplatnění na trhu práce v našem regionu i v celé ČR v návaznosti na možnost konfrontace a vzájemné výměny zkušeností mezi jednotlivými školami a regiony.

Akce je přístupná ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 14 hodin.