V Litoměřicích se zaměřili na prevenci kriminality. V rámci programu, na jehož realizaci město vyčlenilo přes 600 tisíc korun, probíhají různé výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity. Snaží se o snížení rizika ohrožení u dětí a mládeže, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti.

Besedy, workshopy a divadelní a filmová představení probíhají primárně na školách. Projekt „Jak se nestát závislákem“ se věnuje tématu drog, „Žáci v bezpečí“ pak prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou šikana, vandalství, záškoláctví, týrání. Nechybí ani témata jako bezpečnost v silničním provozu či právní povědomí mládeže.

Program prevence kriminality nezastavilo ani období epidemie koronaviru a na počátku léta proběhl tradiční letní preventivně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. Organizuje ho odbor sociálních věcí a zdravotnictví litoměřické radnice. „Přestože kvůli pandemii Covid-19 ministerstvo vnitra zastavilo dotace na tento pobyt, vzhledem k důležitosti se město Litoměřice rozhodlo aktivitu finančně podpořit,“ připomněla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

Aktuálně také probíhá už osmým rokem výtvarná soutěž s názvem Jak se (ne)stát závislákem - Správným směrem 8. Do ní se mohou přihlásit žáci základních a středních škol se svými plakáty, na kterých zobrazují své vnímání problému závislosti na drogách, kouření, alkoholu a dalších. „Smyslem celé aktivity je seznamovat, informovat a působit na mládež v oblasti společensky nebezpečných jevů a upozornit na možné důsledky drogové závislosti, alkoholismu, gamblerství a dalších závislostí,“ podotkla manažerka prevence kriminality Lenka Benešová.

Nezapomínají však ani na seniory, kteří se často stávají oběťmi takzvaných šmejdů. V takovém případě mohou využít Senior linku, která zajišťuje funkční systém provozu osobních alarmů pro zvýšení pocitu bezpečí.