Potvrdila to mluvčí radnice Eva Břeňová. Je to letošní největší investiční akce ve městě.

„Stavební práce budou zahájeny v únoru. Skončí do konce září letošního roku," řekla starosta Ladislav Chlupáč (ODS). Zhotovitelem stavby bude společnost Chládek a Tintěra, informační systém dodá firma Eltodo. Celkově bude modernizace stát 61,4 milionu korun, evropská dotace bude 52,2 milionu. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu.

První fází projektu bude vybudování provizorního autobusového nádraží. Nové autobusové nádraží bude mít tvar oválu, vnitřní nástupiště pro devět odjezdových stání, dvě průjezdní nástupiště a jedno výstupní stání. Projekt počítá s odstavnou plochou pro tři autobusy, parkovištěm pro 79 aut a parkovacím pásem pro taxislužbu a veřejnost.

„Nástupiště má být zastřešené. Vzniknou zde nové toalety, instalován bude moderní informační systém. Součástí stavby je nové osvětlení celého prostoru, přeložky inženýrských sítí, nové přípojky kanalizace, vody pro veřejné WC a pozdější stavbu občerstvení," uvedla Dana Svobodová z městského úřadu. Projekt počítá i s výsadbou desítek stromů a keřů.