Starostka Ploskovic Věra Petrů vidí šanci v instalaci kamer. Ty by mohly zpětně ukázat na viníky.

„Je to můj návrh, který asi zatím nebude mít podporu zastupitelstva. Jenže je to jedna z možností, jak ochránit obecní a soukromý majetek. Alespoň se o to pokusit," řekla Věra Petrů. Policie v obci nepůsobí, a tak se okolí stává rejdištěm zlodějů. „Samozřejmě nás trápí i vandalismus, a to bohužel ze strany místní mládeže. Je to neúnosné," doplnila.

Podle ploskovické starostky by kamery umožnily zachovat záznamy, které by v případě krádeže či vandalismu mohly pomoci odhalit viníka. „Dám konkrétní příklad. Při rozsvěcování vánočního stromu nám někdo zničil a ukradl část výzdoby. Navíc byla přepadena pošta za bílého dne. A na jaře? To jsou krádeže v sadech na denním pořádku. Ve velkém. Dalším opatřením by mohlo být instalování fotopastí kvůli ukládání nelegálního odpadu," konstatovala Věra Petrů.

Obec vloni dokončila několik investičních akcí. „Především jsme odstraňovali povodňové škody. Také za své obecní peníze (přes 1 milion korun), protože nám na to nikdo dotaci nedá, jsme dokončili rozdělení splaškové a dešťové kanalizace. To byla podmínka pro převzetí SčVAKem, což se zatím z objektivních důvodů nestalo," řekla Věra Petrů. „Kvůli povodni došlo k opětovnému narušení mostků přes místní potoky. Získali jsme povodňové peníze od kraje na mostek ve Vinné. Je to opraveno."

„Jsme malá obec, ale s poměrně velkým katastrálním územím. Potřebujeme opravit ještě dva mosty a vodovod Vinné," dodala starostka.