S tímto problémem se setkalo i Zemědělské družstvo Klapý, které po dlouhých letech letos znovu sklízí ječmen ozimý. K přemnožení populace hraboše polního přispělo několik posledních příznivých zim. Plošná likvidace není možná a na sypání otrávených granulí do aktivních nor není dostatek lidí. Existují i jiné způsoby, jako například podpora biodiverzity. To ale pomáhá v případě, že se jedná řádově o desítky hlodavců. V tomto měřítku ani dravci nejsou schopni hraboše fyzicky spořádat.