Město plánuje instalaci nového systému SpeedStop, neboli návěstidla řízeného radarem, který donutí i ty nejzbrklejší šoféry sundat nohu z plynu.

„Jedná se o semafory s radarem. Budou umístěny v polovině rovného úseku, kde řidiči jezdí rychle. Pokud pojedou více než padesát, semafor přeskočí na červenou, a když dostatečně zpomalí, rozsvítí se opět zelená,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství litoměřického městského úřadu Ivo Perna. Jak uvedl, na Litoměřicku tento systém ještě nemají v žádné obci.

„SpeedStop bychom chtěli instalovat na přechodu z Kochovic do Hoštky, kudy chodí denně děti do školy. Z ukazatelů rychlosti si někteří řidiči nic nedělají, naopak si tam často zkoušejí, kolik jim ukáže. Není výjimkou, že jedou ve vsi třeba 120 km/h. Tento systém je při nepřiměřené rychlosti donutí zpomalit nebo zastavit,“ říká starosta Hoštky Miloš Gruber.

Společně se SpeedStopem by měly v Hoštce vzniknout také dva přechody pro chodce s ostrůvky, a to při vjezdu do města ze směru od Štětí i od Litoměřic. Hoštka na tento projekt žádá o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, sama se bude na financování podílet dvaceti procenty. Ze své kasy vydá na dopravní změny zhruba půl milionu korun, SFDI má přispět dalšími dvěma miliony.

„Původně se mělo začít již v březnu, ještě nám ale nebyla přiznána dotace. Pokud ji získáme, přikročíme ihned k realizaci,“ říká starosta Hoštky Miloš Gruber.

Pro maximální efektivitu SpeedStopu bude nutné k semaforům nainstalovat také kamery, nebo zajistit dohled policie nad respektováním světelné signalizace.

Potřebují i další přechod pro chodce
Ivo Perna poukázal také na to, že v souvislosti s bezpečností dopravy v Hoštce je nutné v budoucnosti učinit ještě další opatření.

„Naproti stavebninám je autobusová zastávka, na kterou přijíždějí děti, které chodí v Hoštce do školy. I tady je nutné zajistit bezpečné přecházení. Pokusíme se situaci zatím vyřešit změnou jízdního řádu, aby autobusy zastavovaly před školou, později bychom měli u stavebnin také vybudovat přechod pro další občany, kteří tady vystupují,“ připomněl Perna.