V textu se dočtete, jací lidé za jednotlivé subjekty kandidují (modré bloky) a koho nominovali do svého čela. Tento lídr odpovídá v krátkém rozhovoru a omezeném prostoru na několik otázek, které se týkají nejen kandidátní listiny, ale především Libochovic, problémů tohoto města a jejich řešení.

Šestým a sedmým kandidujícím subjektem je v Libochovicích Občanská demokratická strana a SNK Evropští demokraté. Jejich zástupce se bohužel nepodařilo kontaktovat.

Dnešním dnem pokračuje seriál, který budete na stránkách Litoměřického Deníku nalézat několikrát týdně až do voleb, které se konají 15. a 16. října.

Další díl seriálu přineseme v úterý 5. října. Tentokrát Vám představíme několikrát odložený díl seriálu týkající se Třebenic.

Volby "nanečisto" si můžete vyzkoušet vpravo. Anketa potrvá do 10. října do 12 hodin!


SPOZ – Radek Filous

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Naším hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti ve městě. Z tohoto důvodu vidíme jako bezpodmínečně nutné zřízení Městské policie, která bude dohlížet na pořádek nejen na silnicích, ale i v okolí zámku, parku a v obytných částech města. Druhý bod našeho volebního programu je obnova infrastruktury ve městě.

Co považujete za největší problém Libochovic? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Za největší problém považujeme zvyšující se kriminalitu ve městě. Jak již bylo řečeno, naší prioritou je zvýšení bezpečnosti ve městě zřízením Městské policie. To je náš recept. Ovšem Městská policie nesmí sloužit pouze jako nástroj pro vybírání pokut za parkování, ale musí především dohlížet na pořádek v ulicích a na bezpečnost občanů města.

Podporujete další výstavbu ve městě? Jakým směrem by se Libochovice měly rozrůstat?
Výstavbu ve městě určitě hodláme podpořit. Chtěli bychom, aby se naše město stále rozvíjelo a aby zde našla domov nová mladá generace.

Kandidáti:
1. Radek Filous
2. Dáša Zůnová
3. Hana Lahovská
4. František Zůna
5. Jana Davidová
6. Tomáš Lomič
7. František Červený
8. Robin Zůna
9. Radek Lamač
10. Antonín Bláha
11. Tomáš Lahovský
12. Leoš Krahulík
13. Jana Filousová
14. Zdeňka Petrželková
15. Milan Vydra


ČSSD – Alena Křtěnová

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Budeme podporovat místní obyvatele v podnikání, budeme podporovat a velice úzce spolupracovat s místními zájmovými spolky a organizacemi. Chceme zkrátka vytvořit město spokojených obyvatel jak Libochovic, tak Duban i Poplz.

Co považujete za největší problém Libochovic? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Největším problémem je nutnost vybudovat splaškovou kanalizaci v Dubanech a Poplzích. Současné vedení města na tuto investiční akci mělo celé volební období a byl realizován pouze projekt, ale jinak tato velice finančně nákladná investice nebyla ani započata.

Podporujete další výstavbu ve městě? Jakým směrem by se Libochovice měly rozrůstat?
Rozvoj města vidíme především v získávání mladé generace. Jediné možné rozrůstání Libochovic, v oblasti výstavby nových rodinných domků, vidíme v současné době směrem na Slatinu a na Klapý. Budeme se snažit podporovat novou výstavbu i v Dubanech a Poplzích.

Kandidáti:
1. Ing. et Bc. Alena Křtěnová
2. Jiří Leník
3. Pavel Prošek
4. Ing. Jindřich Vinkler
5. Mgr. Zuzana Chloubová
6. Vladimír Točina
7. Stanislav Kristian
8. Pavel Lavko
9. Václava Frohlichová
10. Petr Šafránek
11. Markéta Dunajová
12. Antonín Korous
13. Pavel Frohlich
14. Bedřich Hofer
15. František Vyšínský


SZ – Jaroslav Beneš

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Lidé na naší kandidátce mají dostatek životních i odborných zkušeností ve vedoucích funkcích a i v minulých vol. obdobích se úspěšně podíleli na práci zastupitelstva. Naše motto zní: Prosperita, klid, bezpečí a pořádek.

Co považujete za největší problém Libochovic? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Velký problém města vidíme v tom, že Dubany a Poplze nemají vybudovanou kanalizaci napojenou na ČOV v Libochovicích. Finanční spoluúčast máme našetřenou, veškerá stavební povolení jsou platná. Dalším výrazným problémem je parkování ve městě a v přilehlých ulicích.

Podporujete další výstavbu ve městě? Jakým směrem by se Libochovice měly rozrůstat?
Podporujeme výstavbu RD a bytů, máme zájem na tom, aby mladá generace zůstávala ve městě. Máme schválen územní plán, který zajišťuje výstavbu nejméně 100 RD. Výstavbu směřujeme severním směrem od Ohře mimo záplavové území a směrem na Slatinu, v Dubanech mezi trať ČD a nynější výstavbu.

Kandidáti:
1. Beneš Jaroslav Ing.
2. Holá Jana Ing.
3. Zeman Václav Bc.
4. Urbanová Zuzana
5. Šindelář Miloslav Ing.
6. Ryšavá Milena Ing.
7. Brixi Pavel
8. Zentnerová Martina Mgr.
9. Růzha Jiří
10. Bláhová Barbara Mgr.
11. Hovorka Josef
12. Hajný Martin
13. Novotný Tomáš
14. Zůna Jaroslav
15. Krček Petr Ing.


TOP 09 – Ondřej Česal

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Pro komunální volby jsme nový politický subjekt a já jsem rád, že se nám podařilo oslovit tolik lidí různého věku i profesního zaměření, které ale spojuje ohromná chuť pracovat pro Libochovice a zodpovědnost vůči občanům naše města.

Co považujete za největší problém Libochovic? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Finance. Na některé zajímavé projekty dnes existují rozpočty, je s nimi počítáno v územním plánu, ale chybí finanční prostředky. Libochovice nemají v současné době systém, jak čerpat prostředky z rozvojových fondů EU a dalších dotačních programů.

Podporujete další výstavbu ve městě? Jakým směrem by se Libochovice měly rozrůstat?
Podpora bydlení je jedním ze zásadních bodů našeho volebního programu. V územním plánu jsou tyto lokality jasně dány, ale bohužel se nedaří odkup těchto pozemků. Chceme se zasadit o to, aby město tyto pozemky získalo a následně zasíťovalo. Tato opatření povedou k dalšímu rozvoji našeho města.

Kandidáti:
1. Mgr. Ondřej Česal
2. Milan Bláha
3. Pavel Česal
4. Ing. Blanka Stará
5. Tomáš Racek
6. Jiří Mizera
7. Jana Brabcová
8. Stanislav Tlustý
9. Andrea Česalová
10. Mgr. Marie Škorpová
11. Jaroslav Plch
12. Václav Česal
13. Martin Henzl
14. Vladimír Kadlec
15. Ludmila Česalová


KSČM – Karel Hynouš

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Většina našich kandidátů má zkušenosti z veřejné práce. Máme sice větší věkový průměr, ale kandidátka je bez kariéristů. Žádný z nich v r. 1989 nevystoupil a nepřešel do jiné pol. strany (překabátil).

Co považujete za největší problém Libochovic? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Problémem jsou neprůhledné, předražené a účelově dělené městské zakázky. Dále špatná kvalita odvedených prací a prohrané soudní spory. Řešení? Policie případy jen odkládala, tak asi soudy a zveřejnění kauz.

Podporujete další výstavbu ve městě? Jakým směrem by se Libochovice měly rozrůstat?
Ano, sociální, startovací a bezbariérové byty a novou výstavbu po realizaci silničního obchvatu města řešit v této lokalitě.

Kandidáti:
1. Karel Hynouš
2. Antonín Švihnos
3. Helena Niklová
4. Vladimír Vosecký
5. František Dlouhý
6. Stanislava Racková
7. Miloslav Hrzán
8. Petr Nikl
9. Jiřina Bradáčová
10. Václav Matějka
11. Václav Netolický
12. Eva Hromová
13. Anna Rumlerová
14. Břetislav Patka
15. Zdeněk Pavlovský