Konkrétně jde o reklamní plochu mezi dvěma domy na začátku Lidické ulice a o další velkoplošné reklamy vyvěšené na kapucínském klášteře. Pro využití k reklamním účelům měli členové ANO požádat o stanovisko památkovou péči. To však neučinili. Proto je úředníci upozornili na chybějící žádost. Když ji po této urgenci zástupci ANO 2011 na Městský úřad Litoměřice zaslali, úředníci ji posoudili s negativním závěrem.

„Uvedené materiály v Lidické ulici a na kapucínském klášteře jsou umístěny v rozporu se stanoviskem památkové péče. Jde o kulturní památku. S jejich dočasným umístěním jsme vydali nesouhlasné stanovisko," potvrdila Jana Počíková, která má na odboru školství, kultury, sportu a památkové péče litoměřického městského úřadu na starost právě státní památkovou péči.

Na dotaz, proč hnutí činí v rozporu se stanovisky úřadů, odpověděl lídr ANO 2011 Litoměřice Petr Urbánek takto: „Vzhledem k tomu, že jsme dosud jako účastník řízení neobdrželi vámi zmiňované stanovisko památkové péče, je obtížné se k vašemu dotazu přímo vyjádřit."

Stanovisko však podle sdělení MěÚ Litoměřice ANO obdrželo. „Odesílali jsme jej doporučeným dopisem 19. září 2014, dosud se nám nevrátila dodejka. Tedy nikdo si psaní nevyzvedl. Pro jistotu jsem stanovisko odesílala v uvedený den také elektronickou poštou přímo panu Urbánkovi na adresu, ze které nám posílal žádost o stanovisko," uvedla Jana Počíková.

A co bude s nelegálně umístěnými reklamními plochami dále? Do voleb, které jsou za týden, pravděpodobně nic.

„Doufáme, že je na základě našeho stanoviska odstraní. Pokud by tam zůstaly trvale, přijde řízení o deliktu, kde hrozí finanční pokuty," vysvětluje litoměřická památkářka Jana Počíková.

Petr Urbánek potvrdil, že i když získají negativní stanovisko, odvolají se. „V případě, že by stanovisko památkové péče bylo i přesto skutečně negativní, jak předjímáte, samozřejmě bychom se proti němu museli odvolat a věřit, že odvolací orgány budou postupovat v souladu s příslušnými zákony a konzistentně s dosud aplikovanými pravidly," uvedl v části svého vyjádření pro Deník lídr litoměřického hnutí ANO 2011.