Na akci se mohou zájemci z řad studentů i široké veřejnosti seznámit s možností studia na jednotlivých pracovištích školy a současně s činností nově vzniklého Střediska volného času.

Od 13 do 18 hodin bude možné v budově školy v Sovově ulici zhlédnout ukázky z nabízených oborů vzdělávání. Středisko volného času bude nabízet činnost v několika zájmových útvarech. Ze sportovních aktivit jsou to například turistika a míčové hry.

Z práce s počítačem je to digitální fotografie a její zpracování, vytváření webových galerií, natáčení a zpracování videa, počítačová grafika a práce s internetem. Obor zajímavá matematika nabídne tyto aktivity: šachy, sudoku, zajímavé úlohy.

Středisko bude nabízet také zlepšování v aranžérských pracech: floristika, batika, malování na sklo. Dále bude možné navštěvovat kroužky manikúry, účesů a líčení. nabízeny budou také filozofické, psychologické, společenské a právní semináře a konverzace v AJ, NJ a RJ.