Novinku představil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) příhodně na samém začátku sezony. Aktualizace mapy má probíhat každý den. Na modelu spolupracují Oddělení biometeorologických aplikací v Praze a Oddělení meteorologie a klimatologie v Plzni.

Čerstvou denní zprávu o růstu hub najdete na stránkách info.chmi.cz.

"Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových a teplotních podmínek pro růst hub. Houby potřebují k růstu dostatečnou půdní vlhkost a vhodné teplotní podmínky. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech (index API30) v kombinaci s průměrnými teplotami v posledních 7 dnech. Čím vyšší je hodnota indexu, tím vyšší je nasycení půdy vodou a tedy potenciál růstu hub," vysvětlila mluvčí ČHMÚ Aneta Beránková.

„Aktuální vlhké a teplé počasí začíná vytvářet vhodné podmínky pro růst hub. Výrazný vzestup růstu hub ale teprve očekáváme. V současnosti jsou nejvhodnější podmínky pro růst hub na jihu a severovýchodě České republiky, naopak nejhorší na západě a severozápadě Čech,“ uvádí Martin Možný z Oddělení biometeorologických aplikací.

close Meteorologové letos nově každý den přinášejí mapu zobrazující pravděpodobnost růstu hub. info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Meteorologové letos nově každý den přinášejí mapu zobrazující pravděpodobnost růstu hub.

Odbor klimatologie - Oddělení biometeorologických aplikací se zabývá modelováním dopadů vlivu počasí na živé organismy a na přírodní prostředí. Například předpovědí aktivity klíšťat, vývoje kůrovce, nástupu významných fenologických fází nebo rizika vzniku a šíření požárů ve volné krajině. Dále zpracovává bioklimatologické studie a posudky, monitoruje a vyhodnocuje půdní sucho na základě modelových i měřených hodnot půdní vlhkosti. Obdobně vyhodnocuje sucho klimatické pomocí různých indexů sucha, výsledků potenciální vláhové bilance a měřených hodnot výparu z vodní hladiny.

Spolupracuje a expertně podporuje orgány státní správy a výzkumných institucí zabývajících se problematikou životního prostředí, přírodních zdrojů, ekologie či ochranou zdraví a bezpečnosti obyvatelstva, například dlouhodobá spolupráce s ministerstvem životního prostředí na přípravě podkladů krizového řízení nebo se Státním zdravotním ústavem při výzkumu klíštěte a pylů.