Radnice si je vědoma problémů, jež s jejím uzavřením můžou nastat. Proto už nyní platí pro vjezd na most, ale také hlavně z důvodů jeho technického stavu, zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun.

V úterý proběhla na uvažované objízdné trase v jihovýchodní straně Karlova náměstí, která je vlastně jediná možná, zkušební jízda autobusem. „Požádali jsme ČSAD Slaný, abychom mohli na ni vyjet s jeho větším autobusem. Chtěli jsme zjistit, zda se tu na úzké komunikaci se zatáčkami můžou bezpečně pohybovat tak velká vozidla. Zkouška se vydařila a zjištění nám poslouží pro jednání s kompetentními orgány při rozhodování o dopravní úpravě před zahájením zmiňované rekonstrukce v Nerudově ulici," uvedl František Padělek, místostarosta města Roudnice nad Labem.

Jak se nám podařilo zjistit, v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele, následně dojde k podpisu smlouvy o dílo, poté k předání staveniště a k upřesnění harmonogramu prací. Předmětem stavby, jejímž investorem je Severočeská vodárenská společnost, bude v Nerudově ulici rekonstrukce kanalizační stoky DN 600/1050. Komunikace je tu krytá z části žulovou dlažbou, z části asfaltobetonem a v chodníku žulovou dlažbou. V předchozích letech zde došlo k několika propadům. Pro rekonstrukci bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru DN 800 v celkové délce necelých 195 metrů. Zároveň dojde k přepojení všech domovních přípojek a přípojek uličních vpustí.

„Právě z důvodu maximálního snížení dopravních komplikací koordinujeme zahájení této stavby s naší od jara probíhající rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici Třebízského, která má být dokončena do 31. srpna. Podle návrhu časového harmonogramu by se měl v Nerudově ulici do konce letošního roku rekonstruovat úsek kanalizace mezi šachtami jedna až pět a do konce května příštího roku zbývající úsek po šachtu devět," vysvětlil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

V podřipské metropoli Severočeská vodárenská dokončila rekonstrukci dožitých česlí na čerpací stanici odpadních vod Hracholusky a dokonce října se očekává ukončení rekonstrukce poruchových úseků kanalizace a vodovodu v ulicích Horymírova, Krokova, Sámova a Neklanova.