Bylo mu 23 let a do historie vstoupil jako muž, který v červnu 1914 spáchal
 v Sarajevu atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho choť Žofii.

Atentátu, na jehož přípravě se podílela tajná srbská organizace Černá ruka, využilo Rakousko-Uhersko, podněcované Německem, k vyhlášení války Srbsku. Byl to začátek do té doby největšího válečného konfliktu – První světové války.

Princip byl po atentátu okamžitě zadržen a jako neplnoletý odsouzen „pouze" k 20 letům těžkého žaláře. Desetikilové okovy mu byly sňaty v roce 1916, kdy se u něho projevily příznaky těžké tuberkulózy, kvůli níž mu později musela být amputována paže. Na tuberkulózu později zemřel, 
v době smrti vážil pouhých 
40 kilogramů.

Pochován byl v neoznačeném hrobě na městském hřbitově v Terezíně, v roce 1920 byly jeho ostatky převezeny do Sarajeva.