Jezulátko je v děkanském kostele Všech svatých ve skříňce na levé straně na jednom z bočních oltářů. O roucho božského dítěte se už několik let stará Dominika Valešková, kterou mnozí znají jako hudebnici a ředitelku místní základní umělecké školy. Dominika šije a vyšívá roucha z brokátu a barvu volí vždy podle liturgických barev pro určitou dobu. Teď sošku převlékala do zelené.

Noc kostelů na Litoměřicku v roce 2021
Do Noci kostelů se na Litoměřicku zapojí více než čtyřicet svatostánků

Originál Pražského Jezulátka je v Praze v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. V roce 1628 ji karmelitánům věnovala ovdovělá Polyxena z Lobkovic se slovy: „Mějte ji v uctivosti a dobře se vám povede.“

Soška je jedním ze symbolů naděje a uctívají ji věřící z celého světa.

Miroslav Zimmer