Dotaz: Ráda bych se zeptala. Děti zdědily dům po otci a chtějí ho darovat mně, matce. Jak postupovat? Nechce se mi utrácet peníze za advokáty a taky na to nemám. Jsem na mateřské, ale na internetu jsou také vzory darovacích smluv, tak jestli je můžu použít, ale nevím, když tyto smlouvy použiji a i vklad do katastru nemovitostí. Zda musím mít odhad, nebo zda odhad chtějí jen advokáti pro svoje sepsání a určení ceny za sepsání.

Odpověď: Darovací smlouva nemusí být sepsána advokátem či notářem. Můžete použít vzorů na internetu za předpokladu, že budou obsahovat všechny podstatné náležitosti. To znamená označení účastníků, kdo je dárce, kdo obdarovaný, specifikace nemovitosti, dále, že dárci převádějí bezúplatně předmět daru na obdarovaného, který dar přijímá, datum a podpisy.

Odhad ceny nemovitosti v tomto případě není nutný. Pro vklad do katastru nemovitostí je nezbytné jako přílohu přiložit darovací smlouvu, a to v určitém počtu vyhotovení - kolik je účastníků smlouvy plus dvě. Např. jestliže jsou dva dárci, jeden obdarovaný, tedy tři plus dvě - je tedy třeba přiložit pět vyhotovení smlouvy, z toho jedno vyhotovení musí mít úředně ověřené podpisy.

Doporučuji, abyste si každý také ponechali jedno vyhotovení smlouvy. Za návrh na vklad zaplatíte správní poplatek ve výši 500,- Kč. Darovací daň se v tomto případě neplatí, neboť jde o darování mezi přímými příbuznými, tedy v první skupině, která je dle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí osvobozena od daně.