Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Máme chatu s pozemkem a nastěhoval se nám tam bratr. Potřebujeme chatu prodat a on se nechce vystěhovat a bydlí tam bez mého svolení. Už to je i na policii a tam se pořad nic neděje. Má od nich zákaz vstupu do chaty, ale zase tam je. Je na něho podáno trestní oznámení. Už nevíme, co máme dělat, tak prosím o radu.

Odpověď:

Orgány činné v trestním řízení by měly v současné chvíli vyšetřovat, zda se podle trestního oznámení stal trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Jestliže jste podávala trestní oznámení, máte nárok, aby Vás policejní orgán vyrozuměl o učiněných opatřeních. Jestliže budou shledána podezření ze spáchání trestného činu jako důvodné, bude zahájeno trestní stíhání. Domnívám se, že důkazy jsou v tomto případě jednoznačné a trestní stíhání by mělo být zahájeno.

Máte také možnost řešit věc nikoli cestou trestního stíhání, ale občanskoprávního sporu. To znamená podat proti bratrovi žalobu na vyklizení domu. Spolu s touto žalobou můžete podat návrh na vydání předběžného opatření, které slouží k tomu, aby do doby rozhodnutí v dané věci vyřešilo dočasně vztahy mezi účastníky řízení.

Musíte však počítat s tím, že budete muset uhradit soudní poplatky a v případě návrhu na předběžné opatření také kauci, která činí 10.000,-Kč. Soud může nařídit v rozsudku Vašemu bratrovi, aby vyklidil dům v zákonné lhůtě, může však také rozhodnout tak, že bratr bude povinen dům vyklidit až v okamžiku, kdy mu seženete náhradní bydlení, nebo prodloužit zákonnou lhůtu pro vystěhování, která dle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu činí 15 dnů.