Dotaz:
Dobrý den, rád bych využil možnosti získat právní radu, a proto se na Vás obracím.
V srpnu 2008 jsem společně s nynější manželkou zakoupil byt v Litoměřicích za bezmála dva miliony korun, které splácím formou hypotéky. Již při nastěhování jsem si povšiml, že plastová okna v tomto novém bytě jsou staršího data, mají v sobě díry po vrtání a po dvou zimních obdobích jsem zjistil, že naprosto neizolují, neudrží teplo a každé ráno jsou orosená tak, že z 5 oken stáhnu přibližně čtvrt litru vody, která se jinak rozlévá na parapet a poté se vsakuje do zdí, které jsou promáčené. Taktéž úchyty oken jsou již zkorodované. Proto se ptám, mám-li právo požadovat jejich výměnu a jaká je doba na možnost reklamace.

Odpověď:
Ve Vašem případě jde o situaci, kdy jste zakoupil byt, který vykazuje vadu v podobě špatné izolace oken a s tím souvisejících negativních důsledků. V rámci obecné 2leté záruční lhůty máte možnost žádat na subjektu, který Vám bytový prostor prodal, aby vady na oknech odstranil v rámci reklamace.

Zkontaktujte tedy prodejce bytu, nejlépe doporučeným písemným dopisem. Informujte ho o vadách, které byt Vámi koupený vykazuje a požadujte, aby byla učiněna náprava formou opravy oken. Od okamžiku doručení běží prodejci lhůta 30 dnů k vyřízení reklamace. Do té doby by měl učinit jisté kroky, jako např. měl by Vás navštívit v bytě a provést revizi oken, aby mohl zjistit, jaké závady okna mají a učinit z toho závěry, zda jde skutečně o vady, na něž se reklamace vztahuje, dále je-li možné vady odstranit či nikoli.

Pokud tuto lhůtu nedodrží a žádné kroky vůči Vám nepodnikne, doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci se stížností na postup prodejce. Zároveň Vás mohu odkázat na Sdružení obrany spotřebitelů, které se přímo zaměřuje na problematiku ochrany spotřebitele při vadách na zakoupených věcech.