Dotaz:
Dobrý den, před lety jsem si zapůjčila od známého finanční obnos (cca 100.000Kč). Ale doposud jsem mu to bohužel celé nezaplatila. Splatila jsem polovic a dále splácím po 1 000,- Kč. Navíc mi z dlužné částky počítá úroky z prodlení. Není to tak, že bych mu to nechtěla splatit, ale opravdu nemám z čeho. Mám velké finanční problémy a od toho se to vše odvíjí.

Nejprve jsem byla samoživitelka, teď už jsou sice děti výdělečně činné, ale jsem z minulých let zadlužená, takže je to boj. Vytloukám klín klínem. Navíc jsme měli problémy s bydlením, takže jsem si vzala se synem úvěr na baráček, který je stále ještě neobytný.

Můj věřitel začíná být po tak dlouhé době samozřejmě již „nepříjemný“, což se mu ani nedivím, ale opravdu nemám jak a z čeho tento dluh zatím zaplatit. Můžete mi prosím napsat, do jaké míry mi může udělat problémy a jakým legálním způsobem může tyto své peníze vymáhat? Nevím, co můžu očekávat a hlavně si nevím s touto situací vůbec rady.


Odpověď:
Váš věřitel má dvě cesty, kterými může své peníze získat zpět. Za prvé: může se obrátit na společnosti, které se zabývají vymáháním dluhů. V současné době se počet takovýchto společností zvyšuje a věřitelé jejich služby často využívají, neboť mají okamžitý účinek. Nemusí vyřizovat žádné formality. Taková „vymahačská“ společnost nemá pochopitelně tolik oprávnění jako soudní vykonavatelé či exekutoři, ovšem používá velmi silný nátlak na dlužníka a jeho rodinu a někdy i na zaměstnavatele.

Ovšem nemůže vstoupit k Vám do bytu a zabavit Vám majetek, jak k tomu má oprávnění právě exekutor nebo soudní vykonavatel. Nicméně i s těmito společnostmi je možné se dohodnout na splátkovém kalendáři. Počítejte s tím, že kromě samotného dluhu, který každý den narůstá o daný poplatek z prodlení, se zvyšuje o administrativní poplatek, který si společnost účtuje za poskytnuté služby.

Za druhé: věřitel se může obrátit na soud se žalobou o zaplacení dlužné částky. Taková varianta je zdlouhavá a nákladná. Nicméně skýtá pro Vašeho věřitele velkou šanci na úspěch a následně jeho poměrné silnou ochranu. Pokud by zvolil tuto možnost, pak by s největší pravděpodobností vydal soud platební rozkaz, který se vydává bez jednání před soudem. Jde o zkrácené řízení, které se v takových případech jako je Váš využívá téměř ve 100%.

V platebním rozkazu Vás soud vyzve, abyste zaplatila předmětné plnění plus náklady řízení a výlohy za právní zastoupení (pokud se Váš věřitel nechá někým zastoupit). Pokud do doby, uvedené v platebním rozkazu nesplníte, pak se po určité době předá věc exekutorovi, který vydá exekuční příkaz na zaplacení dlužné částky plus náklady řízení, navíc se k tomu připojí náklady za exekuční řízení.

Exekuce může být provedena jednak srážkami ze mzdy, jednak přikázáním pohledávky (obstavení účtu), prodejem nemovitosti, nebo prodejem movitých věcí (takový způsob provedení exekuce se provádí jen v krajním případě, kdy není možné dlužné plnění získat předchozími způsoby). Vrátím se však zpět do fáze, kdy by Vám byl doručen platební rozkaz.

I tehdy je možné domluvit si splátkový kalendář buď se zastupujícím právníkem věřitele, nebo rovnou s ním. Tato možnost, tedy splátkový kalendář, je možná i v situaci, kdy už je proti Vám vydán exekuční příkaz. Pak požádáte o splátky přímo příslušného exekutora, který byl pověřen Vaší věcí.