Dotaz:
Dobrý den,
ráda bych požádala o právní radu. Je mi 30 let a jsem na rodičovské dovolené, která mi končí ke dni 4. 2. 2010. Jsem zaměstnaná u stavební firmy ve funkci manažerky a z této pozice jsem i odcházela na mateřskou dovolenou.

Nedávno jsem byla informována firmou, že mi v říjnu bude končit rodičovská dovolená a zeptali se mě, jestli se budu chtít vrátit a nebo ukončit pracovní poměr. Řekla jsem,že se chci určitě vrátit a na tuto odpověď reagovali tak, že mě ze zákona musí vzít zpátky,ale že moje místo manažerky není již volné, ale že by mě zaměstnali jako uklízečku s tím, že by se mohlo stát, že budu dělat večerní nebo noční úklidy.

Protože mám dvě malé děti ve věku 2 a 5 roků, tak bych tuto práci nemohla vykonávat (působilo to na mně že, chtějí, abych to vzdala a sama ukončila pracovní poměr). Bylo mi také řečeno,že já od firmy určitě výpověď nedostanu,že by to pro firmu znamenalo mi vyplatit odstupné. Tímto dopisem bych Vás chtěla požádat o odpověď. Jak se mám v této situaci zachovat? Na co mám nebo nemám nárok? Kdy bych to měla s firmou začít řešit?

Odpověď:
Původní pracovní místo, které jste opustila při odchodu na mateřskou dovolenou, je povinen Vám držet zaměstnavatel jen po dobu trvání mateřské dovolené. Pokud se zaměstnankyně rozhodne čerpat i rodičovskou dovolenou, zaměstnavatel již není povinen držet původní pracovní místo. Je povinen Vám nabídnout práci, která z hlediska zařazení odpovídá práci, kterou jste vykonávala před odchodem na mateřskou dovolenou. Pokud však není ani takové místo k dispozici, je povinen Vám nabídnout místo, které odpovídá Vaší kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem.

Ve Vašem případě, kdy jste původně pracovala jako manažerka, je neadekvátní nabídnout Vám práci uklízečky. Je nasnadě, že práce uklízečky ani v nejmenším neodpovídá Vaší kvalifikaci. Dalším problémem je, že zaměstnavatel se nezbavuje odpovědnosti tím, že Vám nabídne jakékoli místo, oznámí Vám, že výpověď Vám nehodlá dát a tím pro něj vše končí. Vy můžete místo, které Vám nabídnou odmítnout, čímž se stanete nadbytečnou. Poté musí být pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele podle §52 písm. c) Zákoníku práce. Náleží Vám odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku dle §67 odst. 1 Zákoníku práce.

Rozhodně si nechte od zaměstnavatele poslat písemné vyrozumění o tom, že pro Vás nemají pracovní místo odpovídající místu, které jste vykonávala původně. Dále, že Vám nabízejí místo uklízečky. Stejným způsobem jim písemně odpovězte, že takové místo odmítáte, neboť neodpovídá výše uvedeným požadavkům.

Pokud by byl jejich postup stále negativní, obraťte se na místní inspektorát práce, aby provedl v této oblasti inspekci. Vzhledem k časové náročnosti, doporučuji řešit záležitost co nejdříve.