Dotaz:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat: po smrti mé první manželky mi zůstal rodinný dům. Časem jsem se znovu oženil a manželka se přestěhovala do mého domku, který jsme následně společně koupili do osobního vlastnictví. V katastru máme zapsané SJM. Manželka má syna z prvního manželství. Má její syn v případě dědického řízení nárok na dědický podíl? Zároveň prosím o radu: jestliže má syn nárok na dědický podíl, jakým způsobem je možné ho z tohoto dědictví vyjmout.

Odpověď:
Syn Vaší manželky by v případě její smrti byl spolu s Vámi zákonným dědicem dle Občanského zákoníku. Za předpokladu, že nemá Vaše žena jiných potomků, pak byste dědili rovným dílem. To znamená, že synovi Vaší manželky by náležela ½ pozůstalosti po matce.
Pokud jde o Váš druhý dotaz. Syn Vaší ženy je sice neopomenutelným dědicem podle Občanského zákoníku, kde je dědictví upraveno, nicméně tuto neopomenutelnost je možné vyloučit, pokud dojde k zákonnému vydědění syna. Podle §496a Občanského zákoníku může zůstavitel (tedy Vaše manželka) vydědit potomka jestliže:
a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
d) trvale vede nezřízený život.

Pokud máte pro vydědění některý z výše uvedených důvodů, bylo by vydědění v souladu s zákonem. Manželka by měla sepsat listinu o vydědění, kde musí výslovně uvést důvod, proč se rozhodla syna vydědit. Pokud jde o formu listiny, platí pro ni stejná kritéria jako pro závěť. Listina může pít sepsána písemně vlastní rukou, je možné ji zřídit v jiné písemné formě za přítomnosti svědků nebo ve formě notářského zápisu.