Dotaz:

Mám na vás dotaz ohledně dědictví. Manželovi umřela maminka a nechala po sobě spoustu dluhů. Jsou čtyři sourozenci, ale ani jeden nebudou mít na to dluhy zaplatit. Netušíme sice jaká je jejich výše, ale nikdo z nich nemá možnost to zaplatit. Dohodli se, že se dědictví zřeknou. Je to vůbec možné? Mám malého syna. Nebudou se ty dluhy nějak převádět na něj jako na dalšího možného dědice? Děkuji za radu a přeji hezký den.


Odpověď:

Právem každého dědice v dědickém řízení je odmítnutí dědictví. Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn. Ze závažných důvodů je možné tuto lhůtu prodloužit. Odmítnutí dědictví může být učiněno ústním prohlášením před dědickým komisařem nebo písemným prohlášením, které zašle dědic v zákonné lhůtě dědickému komisaři, tedy pověřenému notáři.

Za předpokladu, že dojde k odmítnutí dědictví, pak se stávají zákonnými dědici postupně ostatní blízké osoby zůstavitele podle ustanovení občanského zákona o zákonných dědicích. Podle ustanovení §473 odst.2 občanského zákoníku nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

Pokud syn, o kterém se zmiňujete, je zároveň potomkem Vašeho manžela, pak by se stal oprávněným dědicem jako další v řadě. Proto i za něj bude třeba učinit prohlášení o odmítnutí dědictví. Jakožto nezletilé dítě, které nemá způsobilost k právním úkonům, bude potřebovat k tomuto prohlášení patřičné zastoupení.

Ustanovení §470 občanského zákoníku upravuje otázku přechodů dluhů zůstavitele na dědice. Podle odst.1 odpovídá dědic za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a zůstavitelovy dluhy do výše ceny nabytého dědictví. Jestliže je v dědickém řízení více dědiců, odpovídají za náklady zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví.