Satelitní městečka nemají jen velkoměsta. Jedno vznikne i ve Vědomicích na Roudnicku. Obec v lednu vydala pravidla prodeje stavebních parcel, podle nichž měli dostat přednost místní. Jenže to se ostatním zájemcům nelíbilo.

Po zveřejnění na úřední desce obdržela obec připomínky, že přespolní jsou v nevýhodě, proto zastupitelé usnesení nedávno revokovali. „Naším úmyslem nebylo ostatní zájemce od nákupu pozemku odrazovat, ale přispět k většímu stmelení místní komunity. Zabránit stěhování mladých lidí z vesnice, aby získáním nového bydlení měli možnost se lépe postarat o své stárnoucí rodiče,“ vysvětlil starosta Václav Tyl.

Pravidla obec po konzultaci s právníky upraví a zastupitelé je pak znovu projednají. „Nechceme prodej brzdit, v území pro výstavbu se totiž už dokončuje výstavba inženýrských sítí,“ dodal Tyl.

Někteří změnu pravidel přivítali. Třeba jeden z přespolních, který si kvůli zájmu o parcelu přál zůstat v anonymitě. „Vítám změnu v pravidlech, Vědomice jsou jednou z nejhezčích obcí na Labi s ideálním postavením pár set metrů od Roudnice. Líbí se mi na nich, že z nich nečiší atmosféra uzavřeného satelitního městečka, do kterého se lidé vracejí po práci přespat. Položení mezi sportovišti a lesem je mým ideálem, nedivím se, že se jako jediná obec v Ústeckém kraji stala dvakrát Vesnicí roku,“ uvedl zájemce. Záměr s novými pravidly pro prodej pozemků vyhlásí obec na úřední desce, nejspíš v polovině letošního roku.

Některé pasáže dokumentu, jako je prodej obálkovou metodou v několika etapách a stanovení minimální ceny za metr čtvereční 1 250 korun, zůstanou podle starosty Tyla nespíš zachovány.

Obec s 950 obyvateli prodává celkem 38 stavebních parcel. Na úřední desce je i nyní pro informaci zájemců zákres pozemků, jejichž výměra se pohybuje od 990 do 1 580 metrů čtverečních. Budoucí stavitele hodlá obec odměnit.

„Chceme vytvářet lidem ty nejlepší podmínky, ale k tomu potřebujeme, aby se nám do rozpočtu vracela část určených daní od trvale žijících občanů. Proto se v návrhu pravidel objevila možnost získání cílové prémie ve výši 100 tisíc korun pro oprávněnou osobu, jež dokončí stavbu objektu do pěti let v souladu s pravidly a kupní smlouvou a trvale zde bude bydlet. Myslím, že toto ustanovení v pravidlech ponecháme,“ doplnil starosta Václav Tyl.

Současní zastupitelé Vědomic nastínili svým nástupcům potřebu doplnit po skončení této výstavby současnou infrastrukturu. Na prvním místě to bude přístavba mateřské školy o jednu třídu. Obec vlastní základní školu stavět nechce, ale bude se snažit pomoci roudnické radnici při řešení problémů s nedostatečnou kapacitou základních škol, což je podle nejčerstvějších zpráv otázka školního roku 2019/2020.