„Oprava kostela sv. Matouše v Prackovicích nad Labem je prováděna s využitím finančních dotací z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 a z prostředků Purkyňovy nadace a Ministerstva kultury ČR. Římskokatolická farnost Prackovice nad Labem děkuje těmto institucím za podporu,“ informovala Jana Michálková, mluvčí Biskupství Litoměřického.

V minulých letech byl kostel silně zdevastován a vlivem vlhkosti narušena jeho statika. Opravy objektu dosud proběhly ve dvou etapách a stály zhruba 4,5 milionu korun. Během první etapy, přibližně před pěti lety, byla opravena střecha kostela včetně krovu. Během druhé, která probíhala v letošním roce, byla dokončena oprava fasády, restaurována okna a dveře a okna byla osazena vitrážemi a ochrannými sítěmi. Na obnovu interiéru a mobiliáře kostel ještě čeká.

Jak upřesnila Jana Michálková, hlavním donátorem celé akce je Purkyňova nadace, sídlem ve Slatině na Libochovicku, jejímž posláním je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí, a která hledá zdroje, z nichž je možné opravy památek financovat.

„Jsem ráda, že se Ústecký kraj mohl na záchraně kostela podílet. Víme, že peněz dnes není mnoho. Všem samosprávám se finanční prostředky krátí už také proto, že dostáváme mnohem méně peněz z výběru daní, snažíme se zachránit památky, které jsou na tom nejhůř, a to ať už spolu s církví, nebo s fyzickými osobami. Pokud budou peníze na příští rok, budeme se opět snažit pomoci,“ řekla krajská radní Jana Ryšánková.

Podporu projektu vyjádřil i krajský radní Radek Vonka. Ten poukázal na to, že prackovický kostelík je dominantou labského údolí a přirovnal jej k perle na náhrdelníku historických staveb nacházejících se podél Labe.

V příštím roce bude zpracována projektová dokumentace na obnovu interiéru kostela a mobiliáře.