V Prackovicích a místní části Libochovany se daří díky novým opatřením ztrátovost snižovat. V roce 2014 činila ještě přes 380 tisíc korun, loni se snížila na 101 tisíc. Zastupitelstvo obec však jde ještě dál a chce dosáhnout pro hospodaření s odpady vyrovnaného rozpočtu, aniž by přistoupilo ke zvyšování poplatků od obyvatel, který nyní činí 500 korun za osobu a rok.

„Dala jsem si práci a provedla podrobnou analýzu, do které jsem musela zakalkulovat novou povinnost obce zavést službu likvidace biologicky rozložitelného odpadu z domácností. Výsledkem je zatím zcela ojedinělý systém hospodaření s odpady, o který projevili kolegové nejen z okolních obcí začleněných do Mikroregionu Porta Bohemica, ale například i z Podřipska," vysvětluje starostka Prackovic nad Labem Andrea Svobodová Křešová.

Obec v první fázi eliminovala ukládání recyklovatelných odpadů do svozových nádob a nahradila je tříděním přímo v domácnostech do pytlů s označením pro čtyři druhy odpadu. Ty se pak v pravidelných cyklech sváží do sběrného dvora, kde ho pracovníci roztřiďují a upravují lisováním pro odvoz k odběratelům. Prackovičtí získali dotaci na zajištění likvidace biologicky rozložitelného odpadu, která pokryla náklady na pořízení svozového vozidla a kompostérů pro domácnosti. Obec šetří náklady na odvoz, vytříděný materiál se odváží jen v rámci vytěžování vozidel a biologický materiál ke zpracování na kompostárnu do sousedních M. Žernosek.

„Smyslem likvidace biologicky rozložitelného odpadu je, aby se zbytečně nevozil daleko a zůstal po zpracování tam, kde vznikl, tedy v domácnostech. Před zavedením kompostérů jsme pro občany uspořádali několik přednášek k jejich využití. K dispozici jsou plastové o objemu 400 litrů a dřevěné na zahrádku o objemu jeden metr kubický. Kompostéry mají naši občané pronajaté smlouvou o výpůjčce v návaznosti na pětiletou udržitelnost využité dotace. Součástí je i mapa, která pro případnou kontrolu ukazuje, kde jsou kompostéry rozmístěny. Některé domácnosti, kterým se kompostéry osvědčily, se dokonce ozývají, jestli nám ještě nějaké nezůstaly na skladě," dodává starostka.